Przelicznik metr

Metr (m)(km)

(cm)

(ft)
Często zadawane pytania o metry

  • Metr jest podstawową jednostką długości w układzie SI. Sama nazwa jednostki pochodzi od greckiego słowa metron, oznaczającego miarę. Aby ustalić, jak długi jest metr, od czasów starożytności prowadzono wiele skomplikowanych obliczeń.

  • 1 m jest równy 0,001 km – Ile metrów zmieści się w 1km? Odpowiedź to 1 000m.

  • 1 m jest równy 100 cm – Ile metrów zmieści się w 1 cm? Odpowiedź to 0.01m. Możesz zobaczyć więcej szczegółów na stronie: 1cm ile to m.

  • 1 metr jest równy 3,2808399 stopy – Jak to przeliczyć? Zobacz wzór: m = ft/3.2808. Możesz zobaczyć więcej szczegółów na stronie: stopy na metry.

W 2019 r. ustalono, że: „jest to jednostka długości w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m s-1, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej”.

Mniejsze od metra jednostki to m.in.:

W praktyce najmniejszą wykorzystywaną jednostką jest nanometr:

  • 1 nanometr – 1 nm = 0,000000001 m.

jeszcze mniejsze jednostki stosowane są jedynie w fizyce kwantowej.

Jedyną powszechnie używaną wielokrotnością metra jest kilometr:

  • 1 kilometr – 1 km = 1000 m.

W astronomii, zamiast metra, do opisywania większych odległości w skali astronomicznej używa się raczej takich jednostek, jak: rok świetlny, czy też jednostka astronomiczna.

Tabela – przelicznik metry

metr kilometr centymetr stopy
1 0.001 100 3.281
2 0.002 200 6.562
3 0.003 300 9.842
4 0.004 400 13.123
5 0.005 500 16.404
10 0.01 1000 32.808
20 0.02 2000 65.616
30 0.03 3000 98.424
40 0.04 4000 131.232
50 0.05 5000 164.040
100 0.1 10000 328.080
furlong

Przydatne kalkulatory: