Oblicz procenty

Oblicz: procent z podanej liczby

% z


Oblicz: liczba a dla liczby b jest jakim procentem?

dla


Oblicz: o jaki procent wzrosła lub zmalała liczba?

do wzrosło/zmalało o %


Oblicz: dodaj procent do liczby x

+


Oblicz: odejmij procent od liczby x


Kalkulator procentowy

Zastosowanie kalkulatora procentowego może być bardzo przydatne do wykonania żmudnych obliczeń, które mogą nas szybko zmęczyć. To narzędzie pomoże uniknąć błędów, o które nietrudno w skomplikowanych równaniach.

Co to jest procent?

Sama nazwa procent pochodzi od łacińskiego sformułowania „per centum”, czyli na sto. Oznacza to, że jeden procent stanowi jedną setną części jakiejś określonej całości. Posiada on swój znak, jednak istnieje również możliwość zapisania go w postaci ułamka o mianowniku sto. Procent ma swoje zastosowanie praktycznie wszędzie, można go zaobserwować w gazetach, internecie, czy na wystawach sklepowych. Powodem tego jest fakt, że za jego pomocą można z łatwością wprowadzać pewne obniżki, oraz podwyżki cen. Procent znajdzie swoje zastosowanie również w bankach w celu obliczania różnych oprocentowań, czy stóp procentowych.

Jak liczyć procent?

Jak policzyć procent? Nic bardziej skomplikowanego! Jedyne co należy zrobić, to przedstawić go w postaci ułamka, a następnie powstały ułamek pomnożyć przez określoną liczbę. Istnieje oczywiście wiele innych opcji policzenia procentów w innych sytuacjach. Mamy bowiem możliwość policzenia o ile procent wzrosła lub zmalała jedna liczba od drugiej, można dodać jakiś określony procent do liczby, jak i również istnieje możliwość odjęcia procentu. Proste obliczenia nie będą stanowić problemu, jednak w bardziej skomplikowanych rachunkach zaleca się używanie odpowiednich kalkulatorów, które mogą w znaczny sposób ułatwić życie, chociażby zmniejszoną szansą na ryzyko wystąpienia błędu.

Czy wiesz, że:

  • 100 procent to całość
  • 50 procent to połowa
  • 25 procent to ćwierć
  • 20 procent to jedna piąta
  • 10 procent to jedna dziesiąta
  • 1 procent to jedna setna

Zobacz również:

procenty

Przydatne kalkulatory: