Przelicznik jednostki objętości

Podstawową i najczęściej wykorzystywaną jednostką objętości jest metr sześcienny (m3) – wskazuje on na objętość sześcianu o krawędzi jednego metra (1m x 1m x 1m). Jednostka ta należy do układu SI, który jest wykorzystywany w większości krajów świata. Do opisu mniejszych lub większych obiektów wykorzystuje się zwykle jednostki, będące wielokrotnościami lub podwielokrotnościami metra sześciennego. Sama objętość jest z kolei miarą pojemności.Wszystkie jednostki objętości

Oprócz metra sześciennego, stosuje się takie jednostki, jak: centymetr sześcienny (cm3), decymetr sześcienny (dm3) oraz kilometr sześcienny (km3). Czasem wykorzystywane są również mniej standardowe jednostki, jak np.: litr (l), mililitr (ml), piktolitr (pl) czy hektolitr (hl). Warto jednak zaznaczyć, że jeden decymetr sześcienny jest równy jednemu litrowi.

Anglosaskie jednostki objętości

W krajach anglosaskich, gdzie układ SI nie jest stosowany, objętość mierzona jest także w: uncjach cieczy, pintach, buszelach, galonach angielskich, galonach amerykańskich czy też kwartach. Warto jednak dodać, że również i w Polsce czasem stosowane są niestandardowe jednostki do pomiaru objętości. Przykład? W przepisach często mówi się np. o szklankach i łyżeczkach, które również nie należą do układu SI.

Gdzie wykorzystujemy objętość?

Do czego można wykorzystać jednostki objętości? Przykładowo, kilometr sześcienny może posłużyć do pomiaru objętości mórz i oceanów. Aby opisać zużycie wody w budynku, stosuje się z kolei metry sześcienne. Centymetrami sześciennymi często posługuje się natomiast branża motoryzacyjna. Litry z kolei służą do pomiaru objętości płynów w gospodarstwach domowych oraz w handlu.

Tabela jednostek objętości

Nazwa Symbol Przeliczniki
centymetr sześcienny cm3 1 cm= 0,0000001 m3
decymetr sześcienny dm3 1 dm3 = 0,001 m3
metr sześcienny m3 1 m3 = 1 000 l
kilometr sześcienny km3 1 km3 = 1 000 000 000 m3
litr l 1 l = 0,001 m3
mililitr ml 1 ml = 0,001 l
pikolitr pl 1 pl = 1,0×10-12 l
hektolitr hl 1 hl = 100 l
galon angielski UK gal 1 gal = 4,54609 l
galon amerykański US gal 1 gal = 3,785411784 l