Mililitr

Czy spotkałeś się kiedyś ze skrótem ml na puszce z napojem lub butelce? Co oznaczają te litery? Skrót ml to inaczej mililitry (jedna tysięczna litra), które są używane w systemie metrycznym do pomiaru objętości niewielkich ilości cieczy, płynów. Zobacz poniżej jak są używane mililitry do mieszenia pojemności lub skorzystaj z naszego przelicznika online.

Co to jest mililitr?

Mililitr to jednostka używana do pomiaru pojemności. Jest to jedna tysięczna litra. Innymi słowy, 1000 mililitrów może zmieścić się w litrowej butelce: 1 ml = 0.001 l lub 1 l = 1000 ml

1 ml ile to fl oz?

Przypomnijmy, że skrót fl oz oznacza z ang. fluid ounce, a dokładnie uncja cieczy (płynu): 1ml = 0,0169070114 fl. oz

Przelicznik mililitr

(ml)(cm3)

(mm3)

(dm3)

(l)

(fl oz)


System metryczny

Mililitr to miara stosowana w systemie metrycznym. System metryczny to system pomiaru, w którym litr stanowi podstawę pomiaru pojemności. Pojemność to ilość cieczy, którą może pomieścić pojemnik. System metryczny jest używany w wielu krajach, ale w Stanach Zjednoczonych (USA) często mierzymy pojemność w galonach i filiżankach. Jeden galon jest równy około 3,78 litra. Jeden kubek to około 237 mililitrów.

1 galon = 3,78541178 litra = 3785.41 ml

Możesz podejść do lodówki, aby zobaczyć, jak litry i mililitry są wykorzystywane do nadania pojemności w butelkach czy słoikach. Duże napoje, takie jak dzbanki z wodą i butelki po napojach, są zwykle pakowane w litry lub galony. Mniejsze napoje, takie jak puszki z wodą lub puszki po napojach, są podane w mililitrach lub uncjach cieczy. Poszukaj napoju, a przy nim skrót metryczny na zewnętrznej stronie opakowania. Litry są skracane małymi lub dużymi literami L. Mililitry są skracane literami ml.

Litry do Mililitrów

Czy pamiętasz, że jeden litr zawiera 1000 mililitrów? Przywołując ten fakt, możesz przeliczyć litry na mililitry.

1l = 1000ml natomiast 1ml = 1/1000l = 0.001

furlong

Przydatne kalkulatory: