Przelicznik jednostek długości – kalkulator online

Jednostki długości – jak sama nazwa wskazuje – pozwalają określać długość poszczególnych przedmiotów. Na początku jednostkami długości były różne części ciała, np. łokcie czy stopy. Wraz z upływem lat pojawiła się potrzeba wynalezienia bardziej konkretnych jednostek. W ten sposób doszło do wynalezienia używanego do dziś, uniwersalnego metra.Jednostki długości w układzie SI

Metr to podstawowa jednostka długości w układzie SI. Wykorzystywany jest on w Polsce oraz wielu innych państwach świata. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa metron, oznaczającego miarę. Oprócz metra do określania długości stosujemy także takie jednostki, jak: kilometr, centymetr, decymetr oraz milimetr – stanowią one pod-wielokrotności lub wielokrotności jednego metra.

Kilometry (km)

Jednostka kilometr należy do systemu metrycznego i jest wyprowadzana z podstawowej jednostki metrycznej. 1 kilometr można zamienić na 1000 metrów, a 1 metr to 0,001 kilometra. Kilometr należy do międzynarodowego układu jednostek SI.

Metr (m)

Metr jest podstawową jednostką długości w międzynarodowym układzie jednostek SI oraz w innych systemach metrycznych. Od 1983 r. Definiuje się ją jako odległość, jaką światło przebywa w 1/299 792 458 sekundy w próżni. Wszystkie inne jednostki długości w systemie metrycznym pochodzą z metra (np. 1 km = 1000 m, 1 m = 1000 mm).

Decymetr (dm)

Jednostka decymetrowa pochodzi z podstawowej jednostki metr. 1 decymetr można zamienić na 0,1 metra lub 1 metr odpowiada 10 decymetrom. Decymetr należy do międzynarodowego układu jednostek (SI).

Centymetr (cm)

Jednostka centymetr jest również wyprowadzana z podstawowej jednostki metrycznej. 1 centymetr można zamienić na 0,01 metra lub 1 metr to 100 centymetrów. Centymetr, podobnie jak metr, należy również do międzynarodowego układu jednostek (SI).

Milimetr (mm)

Jednostka milimetrowa jest oczywiście również wyprowadzana z metra podstawowego. 1 milimetr można zamienić na 0,001 metra lub 1 metr odpowiada 1000 milimetrom. Centymetr ponownie należy do międzynarodowego układu jednostek (SI).

Mikrometr (μm)

Mikrometr jest również pochodną jednostki podstawowej, czyli metra. 1 mikrometr można zamienić na 0,000001 metra lub 1 metr odpowiada 1 000 000 mikrometrów.

Anglosaskie jednostki długości

W niektórych państwach do dziś używane są jednak inne jednostki długości, takie jak: cale, mile, stopy, jardy czy też mile morskie. Warto zaznaczyć, że niektóre z nich czasem wykorzystywane są również w Polsce. Przykład? Do określenia rozmiarów telefonów czy też ekranów nie używamy centymetrów, ale właśnie cali.

W jaki sposób powstały tego typu jednostki? Pierwsze z nich wynaleziono już w starożytności, a konkretnie – w Rzymie i Egipcie. Przykładowo, mila oznaczała dawniej tysiąc kroków rzymskiego żołnierza. Krótsze odległości mierzono natomiast przy pomocy kciuka. Jard wskazywał z kolei na długość od brody do końca palców – w ten sposób kupcy mierzyli długość materiału. w odpowiedni sposób prostując ręce. Łokieć w Starożytnym Egipcie oznaczał z kolei długość od łokcia do czubka środkowego palca.

Mila (mi)

Historycznie rzecz biorąc, termin mila powstał w Cesarstwie Rzymskim jako sekwencja 1000 podwójnych kroków, czyli mille passus (tysiąc kroków). Rozróżnia się teraz opisaną tutaj milę lądową i milę morską znaną z nauk morskich. 1 milę można zamienić na 1,609344 kilometry lub 1 kilometr to 0,62137 mil.

Jard

Metr lub stopa jest oficjalnie zatwierdzony w krajach angloamerykańskich i służy do opisywania średnich długości. 1 jard jest konwertowany na 3 stopy, co z kolei odpowiada przeliczeniu na 0,9144 metra.

Stopa

Stopa była szeroko rozpowszechniona jako miara długości bardzo wcześnie i nadal jest używana w krajach anglo-amerykańskich. W poszczególnych krajach odpowiadała zwykle długości 28-32 cm. Teraz używana jest tylko stopa angielska. 1 stopę można zamienić na 30,48 centymetra lub 1 stopę na 12 cali.

Cal

Historycznie, cal był początkowo prawnie określony jako 1/12 stopy, a później także jako długość trzech ziaren jęczmienia nawleczonych razem. Podobnie jak stopa, krok (jard) i mila (mila), jest to jedna z jednostek długości, które nie należą do międzynarodowego systemu jednostek, ale są szeroko stosowane i oficjalnie zatwierdzone w regionie anglo-amerykańskim. W dzisiejszej wersji cal jest ponownie ustawiony na 1/12 stopy. Oznacza to, że 1 cal można zamienić na 2,54 centymetra lub 1 centymetr odpowiada 0,3937 cala.

Tabela jednostek długości

Nazwa Symbol Przeliczniki
milimetr mm 1 mm = 0,001 m
centymetr cm 1 cm = 0,01 m
decymetr dm 1 dm = 0,1 m
metr m 1 m = 100 cm
kilometr km 1 km = 1000 m
cale in 1 in = 0,0254 m
mile mi 1 mi = 1 609,344 m
stopy ft 1 ft = 0,3048 m
jardy yd 1 yd = 0,9144 m
mile morskie Mm 1 Mm = 1 852 m

Kalkulatory długości najczęściej szukane: