Jednostki czasu

Jednostki czasu układu SI

Podstawową jednostką czasu, która znajduje się w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI, jest sekunda. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją jeszcze mniejsze od niej jednostki. Naukowcy, w tym fizycy i astronomowie, czasem posługują się m.in. milisekundami, mikrosekundami, nanosekundami, pikosekundami, femtosekundami czy też attosekundami.

Wszystkie jednostki czasu

O wiele częściej od wymienionych wyżej jednostek stosujemy następujące: minuta (60 sekund), kwadrans (15 minut), godzina (60 minut), doba (24 godziny). Do określania dłuższych odcinków czasu służą nam z kolei takie jednostki, jak: tydzień (7 dni), miesiąc (30 dni), rok (mówiąc ogólnie: 365 lub 366 dni) jak również wiek (100 lat) i tysiąclecie, które określa się także mianem „millenium” (1000 lat). Nie można zapomnieć również o dekadach, które oznaczają 10 lat lub – co dla niektórych może być zaskakujące -10 dni. Często się mówi także o kwartałach (3 miesiącach).

Jeśli chodzi o same doby, wyróżnia się wśród nich (oprócz tych standardowych) doby słoneczne (1440 minut) oraz gwiazdowe (23 h 56 min 4 s). Warto również zwrócić uwagę na długość jednego roku – w przypadku roku kalendarzowego mówimy, że ma on 365 lub 366 dni (co 4 lata dodajemy jeden dzień i nazywamy go wówczas „rokiem przestępnym”). Rok słoneczny obejmuje jednak 365,256363 doby.

W przypadku jednostek kalendarzowych, wyróżnia się także: dzień (czas aktywności), noc (czas snu), półrocze (połowa roku), semestr (6 miesięcy), kwadrę (1/4 miesiąca), trymestr (3 miesiące), erę (jednostka umowna, oznaczająca dłuższy odcinek czasu).

Tabela jednostek czasu

Nazwa jednostkiSymbol jednostkiPrzeliczniki
sekunda[s]
minuta[min]60 sekund
kwadrans[-]15 minut
godzina[h]60 minut
doba[-]24 godziny
doba słoneczna[-]1440 minut
doba gwiazdowa[-]23 h 56 min 4 s
kwartał[-]3 mimesiące
semestr[-]6 miesięcy
kwadra[-]1/4 miesiąca
trymestr[-]3 miesiące
rok[r.]365 dni