Jednostki czasu – tabela i przelicznik

Jednostki czasu układu SI

Podstawową jednostką czasu, która  znajduje się w Międzynarodowym Układzie Jednostek SI, jest sekunda. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją jeszcze mniejsze od niej jednostki. Naukowcy, w tym fizycy i astronomowie, czasem posługują się m.in. milisekundami, mikrosekundami, nanosekundami, pikosekundami, femtosekundami czy też attosekundami.


Wszystkie jednostki czasu

O wiele częściej od wymienionych wyżej jednostek stosujemy następujące: minuta (60 sekund), kwadrans (15 minut), godzina (60 minut), doba (24 godziny). Do określania dłuższych odcinków czasu służą nam z kolei takie jednostki, jak: tydzień (7 dni), miesiąc (30 dni), rok (mówiąc ogólnie: 365 lub 366 dni) jak również wiek (100 lat) i tysiąclecie, które określa się także  mianem „millenium” (1000 lat). Nie można zapomnieć również o dekadach, które oznaczają 10 lat lub – co dla niektórych może być zaskakujące -10 dni. Często się mówi także o kwartałach (3 miesiącach).

Jeśli chodzi o same doby, wyróżnia się wśród nich (oprócz tych standardowych) doby słoneczne (1440 minut) oraz gwiazdowe (23 h 56 min 4 s). Warto również zwrócić uwagę na długość jednego roku – w przypadku roku kalendarzowego mówimy, że ma on 365 lub 366 dni (co 4 lata dodajemy jeden dzień i nazywamy go wówczas „rokiem przestępnym”). Rok słoneczny obejmuje jednak 365,256363 doby.

W przypadku jednostek kalendarzowych, wyróżnia się także: dzień (czas aktywności), noc (czas snu), półrocze (połowa roku), semestr (6 miesięcy), kwadrę (1/4 miesiąca), trymestr (3 miesiące), erę (jednostka umowna, oznaczająca dłuższy odcinek czasu).

Tabela jednostek czasu

Nazwa jednostki Symbol jednostki Przeliczniki
sekunda [s]
minuta [min] 60 sekund
kwadrans [-] 15 minut
godzina [h] 60 minut
doba [-] 24 godziny
doba słoneczna [-] 1440 minut
doba gwiazdowa [-] 23 h 56 min 4 s
kwartał [-] 3 mimesiące
semestr [-] 6 miesięcy
kwadra [-] 1/4 miesiąca
trymestr [-] 3 miesiące
rok [r.] 365 dni