Kalkulator powierzchni pola

Jednostki pola służą do obliczania wielkości danej powierzchni. Aby to zrobić, stosuje się najczęściej tzw. kwadraty jednostkowe (m2). Najprostszym przykładem pola jest kratka w zeszycie, która posiada właśnie kształt kwadratu. Jeżeli długość boku kwadratu wynosi 1 cm, mówimy, że pole jego powierzchni wynosi 1 cm2 (czytamy: jeden centymetr kwadratowy), zgodnie z wzorem na pole kwadratu (a×a).

Podstawowe jednostki pola powierzchni

Podstawową jednostką pola powierzchni jest 1 m2, czyli kwadrat o boku 1 m. Jedną z najmniejszych jednostek pola powierzchni jest z kolei 1 cm2. Kwadrat o boku równym 1 dm ma z kolei –analogicznie – pole o powierzchni 1 dm2 (czyli jeden decymetr kwadratowy). Inne jednostki wykorzystywane często do określenia pola powierzchni to: 1 mm2, 1 cm2 oraz 1 km2.

Zastosowanie jednostek pola powierzchni

Jednostki pola często wykorzystuje się np. do opisu powierzchni działek budowlanych i ogrodowych, które – widziane z góry – przypominają określone figury. Przy dużych tego typu powierzchniach stosuje się jednostki bez użycia kwadratów jednostkowych, a więc np. hektar (ha) czy ar (a). Hektar to kwadrat o boku 100 metrów, natomiast ar to kwadrat o boku 10 metrów. Jednostki te stosuje się często w branży nieruchomości oraz w geodezji. Większy od hektara jest kilometr kwadratowy, który wykorzystywany jest przy określaniu powierzchni państw, miast oraz bardzo dużych działek.

Jednostki pola wykorzystywane są jednak do obliczania wielkości powierzchni nie tylko kwadratów, ale i innych figur, a więc trójkąta, koła, trapezu, równoległoboku czy też rombu – każda z tych figur ma własny wzór na obliczanie jej pola. Umiejętność ich obliczania pozwala z kolei na określenie pól wielokątów składających się z tych figur.

Efekt stosowania jednostek pól powierzchni

Dzięki tym umiejętnościom można w prosty sposób rozwiązać wiele problemów związanych z planowaniem inwestycji, a więc np.: obliczyć koszty związane z remontem domu czy też ilość potrzebnych do tego materiałów. Dzięki temu można także rozeznać się, która oferta działki czy też mieszkania jest najkorzystniejsza cenowo.

Tabela jednostek pola powierzchni

NazwaSymbolPrzeliczniki
milimetr kwadratowymm²1 mm² = 0,000 001 m²
centymetr kwadratowycm²1 cm² = 0,000 1 m²
decymetr kwadratowydm²1 dm² = 0,01 m²
metr kwadratowy1 m² = 10000 cm² = 0,01 a
ara1 a = 100 m²
hektarha1 ha = 100 a = 10 000 m²
kilometr kwadratowykm²1 km² = 1 000 000 m²
akrakr1 akr = 4046.856 m²

Kalkulatory pola online najczęściej szukane: