Potęgowanie to jedno z najważniejszych działań matematycznych. Polega na co najmniej dwukrotnym mnożeniu danej liczby samej przez siebie. Jego zastosowanie w matematyce to przede wszystkim umożliwienie skróconego zapisu długich iloczynów tej samej liczby. Składniki tego działania to:

 • podstawa: to liczba poddawana mnożeniu. Jeśli będzie wynosić 0, potęga wyniesie 0 (w przypadku dodatniego wykładnika). Jeżeli zaś będzie nią liczba ujemna, wynik będzie liczbą dodatnią (dla liczb parzystych) lub ujemny (dla nieparzystych);
 • wykładnik: liczba czynników mnożenia, zapisana jako górny indeks po podstawie. Ujemny wykładnik odwraca podstawę potęgowania (zapisaną jako ułamek zwykły);
 • potęga: wynik działania.

Kalkulator potęg

Poniżej obliczysz dowolną potęgę. Wpisz w odpowiednie pola wykładnik oraz podstawę, a następnie wciśnij oblicz.

an

 • n – wykładnik potęgi
 • a – podstawa potęgi
(a – podstawa)

(n – wykładnik)

(rozwiązanie)

Na potęgach można wykonywać inne działania:

 • mnożenie: jeśli podstawa lub wykładnik w mnożonych potęgach są takie same, do wykonania działania można użyć wzoru – kolejno: am⋅an=am+n i an⋅bn=(a⋅b)n

 • dzielenie: w przypadku takich samych podstaw lub wykładników, można skorzystać ze wzorów: am:an=am−n i an:bn=(a/b)n

 • potęgowanie: odbywa się to według wzoru (am)n=am⋅n

Zastosowanie potęgowania

Potęgowanie to nie tylko sucha, szkolna teoria. Działanie znajduje wiele praktycznych zastosowań – między innymi:

 • w bankowości: przede wszystkim do obliczania odsetek kapitałowych;

 • w ekonomii: przy tworzeniu planów i symulacji;

 • w budownictwie: do obliczania wytrzymałości materiałów oraz powierzchni placów czy podłóg;

 • w spedycji: przy obliczaniu ilości kontenerów potrzebnych do przetransportowania danej partii towaru;

 • w informatyce: na przykład przy przeliczaniu jednostek (megabajty, gigabajty, terabajty itd.);

 • w medycynie: między innymi do modelowania rozwoju epidemii.

potęgowanie

Przydatne kalkulatory: