Jednostki temperatury – przelicznikPodstawowe jednostki temperatury

W Polsce podstawową jednostką temperatury są stopnie Celsjusza (oC), jednak nie we wszystkich krajach wygląda to tak samo. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych obowiązują na co dzień stopnie Fahrenheita (oF). Aby dokonać pomiaru temperatury, należy najczęściej wykorzystać termometr. Sama temperatura stanowi jedną z kilku wielkości należących do układu SI.

Podstawowe temperatury

W przypadku zamarzania woda temperatura wynosi 0oC. W przypadku wrzenia można z kolei zauważyć, że zwiększa się ona do 100oC. Zupełnie inaczej te liczby wyglądają jednak w skali Fahrenheita. Okazuje się, że woda zamarza tutaj w 32 oF, natomiast wre w 212oF. Warto dodać, że w przypadku stopni Fahrenheita 0 K oznacza temperaturę mieszaniny wody, lodu i soli lub też salmiaku.

Inne jednostki

Oprócz stopni Celsjusza i Fahrenheita, można wyróżnić jeszcze kelwiny (K). Okazuje się, że te z kolei bardzo łatwo jest przeliczyć na stopnie Celsjusza. Przykład? Jeśli w skali Celsjusza temperatura wynosi 0o, to przy pomocy innych jednostek (kelwinów) można ją określić jako 273,15 K. Jeśli jednak wzrośnie ona do 100oC, wystarczy do nich dodać 100, aby uzyskać temperaturę w skali Kelwina  – będzie wynosiła ona zatem 373,15 K.

Warto dodać, że to właśnie skala Kelwina jest powszechnie wykorzystywana w badaniach naukowych. Temperatura 0 K to tzw. zero bezwzględne – poniżej nie ma już żadnej niższej temperatury. Poza tym można wyróżnić jeszcze skalę Reaumura (oR) oraz Rankina (oRank), a także Newton’a (oN), Delisle (oD) oraz Rømer’a (oRø).

Tabela jednostek temperatury

Nazwa jednostki Symbol jednostki Przeliczniki
Rankina °R 1°R = -272.59°C
Celsjusza °C
Kelwina  K 1K = -272.15°C
Fahrenheita °F 1°F = -17.22°C