Co to jest Hektar?

Hektar (ha) jest jednostką powierzchni, która jest używana do mierzenia pola powierzchni. Jest to jednostka międzynarodowa, która jest szeroko stosowana w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

1 hektar to powierzchnia równa 10 000 metrów kwadratowych. Hektar jest często używany do mierzenia terenów rolniczych, ale może być również używany do mierzenia innych obszarów, takich jak parki, tereny rekreacyjne i tereny przemysłowe.

Hektar jest również często używany w różnych dziedzinach, takich jak geodezja, gospodarka leśna, urbanistyka i inne, gdzie istotne jest precyzyjne mierzenie powierzchni terenów.

Kalkulator – hektar na ar, m2 i km2

(ha)(m2)

(km2)

(ar)

pole 1 ha

Czy hektar jest w SI?

Tak, hektar jest jednostką powierzchni zdefiniowaną w układzie jednostek SI (Systemu Jednostek Miar). Układ SI jest międzynarodowym zbiorem jednostek, które są używane do pomiaru w nauce i technologii. Hektar jest często używany w rolnictwie i gospodarce i jest jednostką o ugruntowanej pozycji w tej dziedzinie.

1 ha ile to m2

1 hektar to 10000 metrów kwadratowych

Można to obliczyć przy pomocy następującego wzoru:

m2 = hektar X 10 000

Stąd, jeśli chcesz obliczyć ile metrów kwadratowych jest w hektarze, wystarczy pomnożyć liczbę hektarów przez 10000.

Na przykład:

  • 3 ha = 3 * 10000 = 30000 m2
  • 5 ha = 5 * 10000 = 50000 m2
  • 7 ha = 7 * 10000 = 70000 m2

Hektary na ary

1 hektar (ha) jest równy 100 arów (a). W takim razie, można skonwertować hektary na ary, niejako pomnożyć liczbę hektarów przez 100:

1 ar = 1 hektar * 100

Przykład: 5 ha = 5 * 100 = 500 a

Popularne przeliczenia hektarów:

1 ha 107639 ft2
1 ha 0.01 km2
1 ha 10000 m2
1 ha 11959.9 yard2
1 ha 100000000 cm2
1 ha 2.471052 akr
1 ha 0.00386102 mila2

Tabela zmian hektar na m2

hektar m2
1 10000 m2
2 20000 m2
3 30000 m2
4 40000 m2
5 50000 m2
10 100000 m2

1 ha ile to km2?

1 hektar (ha) to 0,01 kilometra kwadratowego (km²), czyli:

1 ha = 0,01 km²

Można to też powiedzieć, że 100 hektarów to 1 kilometr kwadratowy.

Tabela zmian hektar na km2

hektar km2
1ha 0.01 km2
2ha 0.02 km2
3ha 0.03 km2
4ha 0.04 km2
5ha 0.05 km2
10ha 0.1 km2
20ha 0.2 km2
50ha 0.5 km2
100ha 1 km2

Czy wiesz, że..

Jeden hektar to kwadrat, który ma boki o długości 100m? Co ciekawe sama nazwa powiązana jest z jednostką ar – przedrostek hekto oznacza 100 i nazwa jednostki ar tworzą wspólnie hektar: 1 ha = 100 a = 10 000 m²

Jaka jest historia hektara?

Historia hektara sięga czasów starożytnych i jest związana z potrzebą mierzenia powierzchni ziemi. W starożytnym Rzymie istniała jednostka o nazwie „actus”, która była używana do mierzenia powierzchni ziemi. W średniowieczu w Europie wprowadzono wiele różnych jednostek powierzchni, w tym „jard”, „auss” i „morgen”.

W XIX wieku w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych powstał system jednostek metrycznych, a hektar został zdefiniowany jako jednostka powierzchni równa 10 000 metrów kwadratowych. Hektar został wprowadzony jako jednostka w układzie SI w wyniku Konferencji Miar i Wag w 1975 roku i od tego czasu jest używany jako miara powierzchni na całym świecie.

Instrukcja video: Jak zamienić ha na m2

furlong

Przydatne kalkulatory: