Jednostki danych SI

Jednostki danych określane również są mianem „jednostek danych SI” oraz „jednostek informacji”. Najmniejszą tego typu jednostką jest bit [b] – można go schematycznie przedstawić jako miejsce, w którym występuje 0 lub 1. W zależności od danej wielkości, podstawową jednostką może być jednak również bajt [B], oznaczający 8 bitów. Aby określić przepustowość, czyli szybkość sieci, wykorzystuje się z kolei taką jednostkę, jak bit na sekundę, czyli b/s lub bps.Jednostki stosowane w informatyce

Jednostki danych stosowane są w informatyce i służą  m.in. do określania wielkości danych, które znajdują się w pamięci RAM oraz na różnego typu nośnikach danych, a także do określenia wielkości pojemności dysków. Należy  dodać, że wielokrotności jednostek danych zapisuje się w systemie dziesiętnym (oznaczającym wielokrotności liczby 10) lub dwójkowym (oznaczającym wielokrotności cyfry 2).

System dziesiętny jednostek

Jeśli chodzi o system dziesiętny, do określenia większych jednostek stosuje się przedrostki: kilo-, mega-, giga-oraz tera-. Można zatem wyróżnić jednostki, takie jak: kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt . W przypadku systemu dwójkowego wykorzystuje się z kolei następujące przedrostki: kibi-, mebi-, gibi-, tebi-. W ten sposób powstaje kibibajt, mebibajt, gibibajt oraz tebibajt. Zatem w systemie dziesiętnym 1 kB to 1000 bajtów, a w systemie dwójkowym (binarnym) 1 KiB to 1024 bajty.

  • kB  = kilobajt = 103 = 1000 bajtów
  • KiB = kibibajt = 210 = 1024 bajtów

System dwójkowy jednostek

Jeśli chodzi o same przedrostki w systemie dwójkowym, są one – tak naprawdę – bardzo rzadko stosowane. System dwójkowy został zaproponowany w 1998 roku przez Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC), jednak w praktyce się on nie przyjął. Bardzo rzadko można więc dziś usłyszeć o kibibajtach czy też gibibajtach.

Tabela jednostek danych

Nazwa jednostki Symbol jednostki Przeliczniki
bajt [B]
kilobajt [kB] 10 = 1000 bajtów
megabajt [MB] 106  = 10002 = 1 milion bajtów
gigabajt [GB] 10 = 10003 = 1 miliard bajtów
terabajt [TB] 1012 = 10004 = 1 bilion bajtów