Oblicz średnią ważoną

Poniżej obliczysz średnią ważoną. Wpisz w odpowiednie pola oceny oraz ich wagi, a następnie wciśnij oblicz. Przyciskiem wyczyść usuniesz wszystkie wpisane liczby.

LP Ocena Waga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Średnia ważona:

Kalkulator średniej ważonej

Kalkulator średniej ważonej pozwala na nadanie określonych wag liczbom, które nam odpowiadają. Najczęściej średnia ważona stosowana jest przy wyliczaniu ocen w szkołach, oraz ocen produktów.

Zobacz także: kalkulator procentów lub kalkulator potęgowania

Co to jest średnia ważona?

Średnia ważona jest to typ obliczenia, w którym poszczególnym elementom zostają przypisane odpowiednie wagi, w taki sposób, że element o większej wartości ma większy wpływ na wynik, niż ten z wagą mniejszą. W przypadku gdy wszystkie wartości są takie same, to znaczy, są tak samo znaczące, średnia ważona jest równa wartości wyjściowej. Średnią ważoną używa się najczęściej w szkołach. Nauczyciele wyliczają w ten sposób oceny uczniów. Obliczenie to stosuje się również na studiach, chociażby w momencie, gdy pewne przedmioty liczą się bardziej przy przyjęciu na dany kierunek od innych. Innym przykładem użycia średniej ważonej jest ocena produktu. Istnieje możliwość nadania pewnym cechom odpowiedniej wagi, co może okazać się pomocne w ostatecznej ocenie jakości danej rzeczy.

Jak powinniśmy liczyć średnią ważoną?

Średnią ważoną liczy się w następujący sposób: Należy na początku zsumować wszystkie liczby pomnożone przez ich wagi, a następnie podzielić ten wynik przez sumę tych wag. Najłatwiej wyjaśnić sposób wykonania tego obliczenia na jakimś przykładzie. Chcąc wyliczyć średnią ważoną ocen, nauczyciel języka polskiego nada pewnym ocenom wyższą wagę, mogą to być, chociażby sprawdziany, lub wypracowania a innym nada wartość mniejszą, przykładowo kartkówkom, czy odpowiedziom ustnym.

 • Aby obliczyć średnią na kalkulatorze, należy wprowadzić wszystkie liczby, które chcemy uwzględnić w obliczeniach, a następnie nacisnąć przycisk średniej. W większości kalkulatorów przycisk średniej oznaczony jest symbolem „średnia” lub „avg”.

  Przykład: Chcesz obliczyć średnią dla liczb: 10, 20, 30, 40

  • Wprowadź liczby na kalkulatorze: 10, 20, 30, 40
  • Naciśnij przycisk średniej na kalkulatorze
  • Kalkulator obliczy średnią dla tych liczb i wyświetli wynik: 25

  Jeśli chcesz obliczyć średnią z większej liczby liczb, możesz to zrobić w podobny sposób, wprowadzając wszystkie liczby i naciskając przycisk średniej na kalkulatorze.

 • Aby obliczyć średnią na koniec roku z wagami, należy użyć następującego wzoru:

  (liczba 1 * waga 1 + liczba 2 * waga 2 + … + liczba n * waga n) / (waga 1 + waga 2 + … + waga n)

  Przykład: Chcesz obliczyć średnią na koniec roku dla następujących ocen i wag:

  • Ocena: 5, waga: 2
  • Ocena: 4, waga: 3
  • Ocena: 2, waga: 1

  Wprowadź liczby i wagi do wzoru: (5 * 2 + 4 * 3 + 2 * 1) / (2 + 3 + 1)

  Oblicz wyrażenie: (10 + 12 + 2) / 6 = 24 / 6 = 4

 • Aby obliczyć średnią z procentów, potrzebujesz kilku kroków:

  • Przekształć każdy procent na liczbę zmiennoprzecinkową (np. 50% to 0,5).
  • Oblicz średnią z tych liczb zmiennoprzecinkowych. Możesz to zrobić, dodając wszystkie liczby razem i dzieląc tę sumę przez liczbę liczb.
  • Przekształć otrzymaną liczbę zmiennoprzecinkową z powrotem na procenty (np. 0,5 to 50%).

  Na przykład, jeśli chcesz obliczyć średnią z procentów 25%, 50% i 75%, możesz zrobić to w następujący sposób:

  • Przekształć każdy procent na liczbę zmiennoprzecinkową: 25% to 0,25, 50% to 0,5, 75% to 0,75.
  • Oblicz średnią: (0,25 + 0,5 + 0,75) / 3 = 1,5 / 3 = 0,5.
  • Przekształć otrzymaną liczbę zmiennoprzecinkową z powrotem na procent: 0,5 to 50%.
  • Więc średnią z procentów 25%, 50% i 75% jest 50%.

Przydatne kalkulatory: