Co to jest arcus tangens?

Arcus tangens (skrót: arctan) to funkcja trygonometryczna, która dla danego argumentu x zwraca kąt alfa (w radianach), dla którego tangens alfa jest równy x. Innymi słowy, arctan odwraca funkcję tangens (tzw. funkcja odwrotna do tangensa).

Arctan:

Kąt w stopniach

Kąt w radianach
Zobacz także: stopnie na grady lub dag ile to g kalkulator lub kalkulator proporcji lub kalkulator pierwiastka 3 stopnia

Jak obliczyć arctan?

Arcus tangens (arctan) jest funkcją trygonometryczną, którą można obliczyć na kilka sposobów:

  • Korzystając z tabel i wykresów: Można użyć tabel lub wykresów z wartościami funkcji tangens, aby znaleźć kąt alfa, dla którego tangens alfa jest równy danej wartości x.
  • Korzystając z kalkulatora: Wiele kalkulatorów posiada funkcję arctan, którą można użyć, aby obliczyć arcus tangens dla danej wartości x.
  • Ręcznie: Można także użyć wzoru arctan x = atan(x) w języku C++, Python, czy innym języku programowania.
  • Korzystając z logarytmów: Można użyć logarytmów naturalnych, aby obliczyć arctan x = atan(x) = (1/2) * ln((1+x)/(1-x))
  • Korzystając z równań trygonometrycznych: Można także użyć równań trygonometrycznych, takich jak sin^-1(x/sqrt(1-x^2)) lub cos^-1(sqrt(1-x^2)/(1+x))
  • Korzystając z bibliotek matematycznych : Można skorzystać z bibliotek takich jak numpy, scipy, math dostępnych w języku Python, aby obliczyć arctan danej liczby.Przykładowe obliczenia arctang

Arctan Kąt w stopniach Kąt w radianach
1 45 0,7853981633974483
-0,78 -37,9542 1,57079633
0,57 29,6831 0,5180685284567209
-0,24 -13,4957 -0,23554498072086333
-1 -48 -0,7853981633974483
arcus tangens

Przydatne kalkulatory: