Kalkulator z pierwiastkami 3-ciego stopnia

(stopień)

(liczba)

(rozwiązanie)

Zobacz także: kalkulator pierwiastków.

Co to jest pierwiastek 3 stopnia – sześcienny?

Pierwiastek sześcienny to odwrotność (operacja odwrotna) działania potęgowania trzeciej potęgi.
Inaczej mówiąc jest to wynik z podniesienia liczby do trzeciej potęgi.

Na przykład:

  • pierwiastek sześcienny z 8 jest równy 2, ponieważ 2^3 = 8
  • pierwiastek sześcienny z 27 jest równy 3, ponieważ 3^3 = 27

W matematyce notacja dla pierwiastka sześciennego jest oznaczana jako ∛x, gdzie x jest liczbą, z której chcemy obliczyć pierwiastek sześcienny.

Jaki jest wzór na pierwiastek sześcienny?

Wzór na pierwiastek sześcienny to:

∛x = y, gdzie x jest liczbą, z której chcemy obliczyć pierwiastek sześcienny, a y jest wartością, która spełnia warunek y^3 = x.

Innymi słowy, pierwiastek sześcienny x to taka wartość y, że podniesiona do trzeciej potęgi daje wynik x, czyli y^3 = x

Jest to jedna z trzech podstawowych operacji pierwiastkowania (pierwiastkowanie stopnia 2, 3 i n)

Aby możliwe było wykonanie pierwiastkowania, zarówno stopień pierwiastka, jak i liczba podpierwiastkowa muszą być liczbami dodatnimi lub zerem.

Na pierwiastkach można wykonywać działania mnożenia i dzielenia. W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie odpowiednich wzorów.

Mnożenie pierwiastków 3 stopnia

Dla mnożenia jest to:

n√a*n√b = n(a*b),

Dzielenie pierwiastków 3 stopnia

zaś dla dzielenia:

n√a/ n√b = n(a/b).

Jak widać, ze wzorów można skorzystać jedynie w przypadku, gdy oba pierwiastki są tego samego stopnia. Podobnie ma się sprawa w przypadku dodawania i odejmowania pierwiastków – również one powinny być tego samego stopnia.

Pierwiastkowanie, jako odwrotność potęgowania, ma na co dzień dużo węższe zastosowania. Nie oznacza to jednak, że z tego działania nie korzysta się poza salami matematycznymi. Z uwagi na to, że są one niezbędne w równaniach trygonometrycznych, przydadzą się przy projektowaniu elementów trójkątnych – między innymi w architekturze i rzemiośle (w tym artystycznym).

Przydatne kalkulatory: