Kalkulator jednostek prędkości

Jednostki prędkości pozwalają określić, z jaką prędkością poruszamy się spacerując, biegnąc czy też jeżdżąc samochodem. Okazuje się, że z pewną prędkością poruszają się nawet same kontynenty. Warto zaznaczyć przy okazji, że średnia wartość prędkości oznacza stosunek przebytej drogi do czasu przebycia tej drogi. Prędkość chwilowa wskazuje z kolei na prędkość ciała w danej chwili ruchu.

Z jakich jednostek prędkości korzystamy?

Najczęściej wykorzystywaną jednostką służącą do określania prędkości jest tzw. metr na sekundę (m/s).  Aby określić prędkość, często stosuje się jednak również takie jednostki, jak: kilometr na godzinę (km/h) czy też centymetr na sekundę (cm/s). Niektórzy korzystają także z mil lądowych na godzinę (mph).

Jednostki w transporcie morskim

W przypadku transportu morskiego wykorzystuje się również węzły (w.), które są równe milom morskim na godzinę. Co więcej, w niektórych państwach węzły są stosowane do określania prędkości statków powietrznych, a więc: śmigłowców, samolotów, szybowców oraz balonów. Jeszcze inną jednostkę stosuje się w przypadku samolotów naddźwiękowych – jest to tzw. mach (Ma) i oznacza on stosunek prędkości obiektu do prędkości dźwięku w danym ośrodku. W krajach anglojęzycznych stosuje się również np. cale na sekundę (in/s).

Warto również wspomnieć o prędkości ciał poruszających się w przyrodzie. Przykładowo,  dryft kontynentów odbywa się z prędkością 4 cm/rok. Istnieje również specjalna jednostka służąca do określania prędkości światła i określa się ją symbolem [c]. W przybliżeniu jednostka ta oznacza 300 000 m/s.

Jednostki prędkości

Nazwa jednostki Symbol jednostki Przeliczniki
metr na sekundę m/s 3.60 [km/h]
kilometr na godzinę km/h
mila lądowa na godzinę mph 1.6090 [km/h]
węzły w 1.85 [km/h]
mile morskie na godzinę knot
mach Ma 1225.04 [km/h]
cale na sekundę in/s 0.09 [km/h]
stopy na sekundę fps 0.30480 [m/s]