Kilometr na godzinę


Prędkość w krajach europejskich podajemy w jednostce kilometry na godzinę - km/h. Na tej podstronie znajdziesz kalkulator prędkości z możliwością przeliczenia km/h na m/s (metry na sekundę) oraz mph (mila na godzinę).

Kalkulator prędkości

(km/h)(m/s)

(mph)


1 km/h ile to m/s?

Jeden kilometr to tysiąc metrów, a jedna godzina to trzy tysiące sekund:

1 km = 1000 m; 1 h = 3600 s.

W związku z powyższym 1km/h to równanie – 1000 metrów podzielone przez 3600 sekund, a w efekcie mamy 5 metrów na 18 sekund, co ostatecznie daje nam 0,2777777777777778‬ metrów na sekundę.

1km/h = 1000m/3600s. = 5m/18s = 0,2777777777777778 m/s

Inne jednostki prędkości

Zobacz nasz kalkulator prędkości: mph na kmh

Definicja: kilometr/godzina

Kilometr na godzinę (w skrócie km/h) to jednostka zarówno prędkości (skalar), jak i prędkości (wektor). Jednostka kilometr na godzinę w języku angielskim używana jako kph oraz kmph.

Km/h jest najczęściej stosowaną jednostką prędkości na świecie w znakach drogowych i prędkościomierzach samochodowych. Można wytłumaczyć jednostkę jako obiekt, który przemierzy w czasie 1 godziny odległość 1 kilometra.

  • 1 km = 1000 m; 1 h = 3600s
  • 1km/h = 1000m/3600s = 5m/18s

Konwersje metryczne i więcej

rozmiary.com.pl zapewnia kalkulator prędkości online do konwersji wszystkich rodzajów jednostek miary, a w tym jednostek prędkości. Można u nas znaleźć tabele przeliczników metrycznych dla jednostek SI, a także jednostek angielskich, walut i innych danych. Wpisz symbole jednostek, skróty lub pełne nazwy jednostek długości, powierzchni, masy, ciśnienia i innych typów.

Tabela szybkiej konwersji km/h na m/s

1 km/h 0.27778 m/s
2 km/h 0.556 m/s
3 km/h 0.833 m/s
4 km/h 1.111 m/s
5 km/h 1.38889 m/s
6 km/h 1.667 m/s
7 km/h 1.944 m/s
8 km/h 2.222 m/s
9 km/h 2.500 m/s
10 km/h 2.77778 m/s
18 km/h 5.000 m/s
20 km/h 5.55556 m/s
30 km/h 8.33333 m/s
40 km/h 11.11111 m/s
50 km/h 13.88889 m/s
60 km/h 16.667 m/s
70 km/h 19.444 m/s
75 km/h 20.83333 m/s
100 km/h 27.77778 m/s

Przydatne kalkulatory: