Metry na sekundę

Metr na sekundę (w skrócie m/s) jest jednostką pochodną SI zarówno prędkości (skalarnej), jak i prędkości (wielkości wektorowej, która określa zarówno wielkość, jak i określony kierunek), określonej przez odległość w metrach podzieloną przez czas w sekundach. Jest to liczba metrów przebytych w ciągu jednej sekundy.

Kalkulator – m/s

(m/s)

(km/h)
W większości zastosowań naukowych jednostką SI określającą prędkość i prędkość są metry na sekundę (m/s), chociaż przy pomiarze prędkości pojazdów czasami stosuje się kilometry na godzinę (km/h). System angielski zwykle wyraża prędkość w milach na godzinę (mph) lub czasami w stopach na sekundę (ft/s), podczas gdy statki morskie zwykle używają węzłów lub mil morskich na godzinę.

Ile to 1 m/s na km/h?

Odpowiedź:Jeden metr na sekundę to 3.6 kilometra na godzinę – 1m/s to 3.6km/h.

Tabela – przelicznik m/s

Metr na sekundę (m/s) Kilometr na godzinę (km/h)
1 m/s 3.6 km/h
2 m/s 7.2 km/h
3 m/s 10.8 km/h
4 m/s 14.4 km/h
5 m/s 18 km/h
6 m/s 21.6 km/h
7 m/s 25.2 km/h
8 m/s 28.8 km/h
9 m/s 32.4 km/h
10 m/s 36 km/h
50 m/s 180 km/h
100 m/s 360 km/h
m/s

Przydatne kalkulatory: