Przelicznik Amper na Wat

Amper (A)

Napięcie (V)Wat (W)

Co to jest amper?

Amper lub amp (symbol A) to jednostka prądu elektrycznego, która pochodzi od Andre-Marie Ampere, z Francji. Jeden Amper jest zdefiniowany jako prąd płynący ładunkiem elektrycznym z mocną jednego Kolumba na sekundę: 1 A = 1 C/s.

Amperomierz – miernik amperowy, inaczej amperomierz służy do pomiaru prądu elektrycznego w amperach (A). Kiedy chcemy zmierzyć prąd elektryczny na ładunku, amperometr jest połączony szeregowo z obciążeniem. Rezystancja amperometru jest bliska zeru, więc nie wpłynie to na pomiar obwodu.

1 amper ile to wat?

Aby przeliczyć ampery (A) na waty (W), należy pomnożyć wartość w amperach przez napięcie (V) w woltach:

W = A * V

Napięcie może być wyrażone w jednostkach takich jak woltów (V), kilowoltów (kV) itp.

Przykład amper na wat

Jeśli chcesz przeliczyć 2 ampery na waty, a napięcie wynosi 220V, wówczas:

W = 2A * 220V
W = 440W

Otrzymujemy, że 2 ampery to 440 watów.

Tabela jednostki amper z przedrostkami

nazwa symbol konwersja przykład
mikroamper μA 1μA = 10-6A I = 50μA
milliamper mA 1mA = 10-3A I = 3mA
amper A

I = 10A
kiloamper kA 1kA = 103A I = 2kA

Ampery na Mikroampery (μA)

Prąd I w mikroamperach (μA) jest równy prądowi I w amperach (A) podzielony przez 1000000:

I(μA) = I(A) / 1000000

Ampery na Miliampery (mA)

Prąd I w miliamperach (mA) jest równy prądowi I w amperach (A) podzielony przez 1000:

I(mA) = I(A) / 1000

Ampery na Kiloampery (kA)

Prąd I w kiloamperach (mA) jest równy prądowi I w amperach (A) razy 1000:

I(kA) = I(A) ⋅ 1000

Ampery na Waty (W)

Moc (P) w watach (W) jest równa prądowi I w amperach (A) razy napięcie V w woltach (V):

P(W) = I(A)V(V)

Tabela ampery na waty

Amper Napięcie Wat
1 A 12 V 12 W
6 A 220 V 1320 W
10 A 230 V 2300 W
16 A 12 V 192 W
furlong

Przydatne kalkulatory: