Co to jest miliamper?

Miliamper (mA) to jednostka natężenia prądu elektrycznego. Określa ilość elektronów, które przemieszczają się w ciągu jednej sekundy w danym obwodzie elektrycznym. Miliamper jest często używany do określania natężenia prądu w urządzeniach elektrycznych, takich jak baterie, ładowarki i układy elektroniczne.

Przelicznik mA na A

miliamper (mA)amper (A)

Jak zamienić miliamper na amper?

Aby zamienić miliamper na amper, należy podzielić liczbę miliamperów przez 1000. Matematycznie można to zapisać jako:

1 A = 1000 mA

1 mA ile to A?

1 mA = 0.001 A

Czyli aby zamienić miliamper na amper, należy podzielić wartość miliamperów przez 1000. Na przykład, 5000 miliamperów to 5 amperów.

Tabela mA na A

miliamper amper
1 mA 0.001 A
2 mA 0.002 A
3 mA 0.003 A
4 mA 0.004 A
5 mA 0.005 A
6 mA 0.006 A
7 mA 0.007 A
8 mA 0.008 A
9 mA 0.009 A
10 mA 0.01 A
100 mA 0.1 A
1 000 mA 1 A
furlong

Przydatne kalkulatory: