Jednostki masy tabela i kalkulator

Jednostki masy pozwalają na określanie wagi poszczególnych przedmiotów. W Polsce wykorzystujemy najczęściej do tego takie jednostki, jak: kilogramy, gramy, dekagramy, miligramy oraz tony. W innych krajach jednostki masy mogą być jednak zupełnie inne – wszystko zależy od przyjętego w danym kraju systemu miar i wag.

Jednostki masy, podobnie jak i jednostki długości, są nam potrzebne w życiu codziennym. Aby sprawdzić, jaką masę ma dany przedmiot, używamy różnego rodzajów wag. W zależności od wielkości oraz zastosowania, możemy wyróżnić wagi: kuchenne, sklepowe oraz łazienkowe. Do sprawdzania masy większych przedmiotów, niezbędne są spore wagi budowlane.

Podstawowa jednostka masy

W naszym kraju do określania masy bardzo dużych przedmiotów używamy ton. Wagę większości różnych przedmiotów określamy jednak w kilogramach – to nasza podstawowa jednostka masy. Do opisu masy bardzo lekkich przedmiotów używamy z kolei dekagramów. Miligramy służą zwykle do opisu niewielkich ilości płynów oraz np. dawek poszczególnych leków. Inne jednostki, na które możemy natknąć się w innych krajach to: uncje, funty oraz grany.

Jeszcze do 2019 roku odważnik przechowywany w podziemnym sejfie pod Paryżem, stanowił tzw. wzorzec kilograma. Z czasem ubyło mu jednak 50 mikrogramów, dlatego też naukowcy stworzyli nową definicję tej jednostki: „jest to jednostka masy w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,62607015⋅10−34, wyrażonej w jednostce J·s, która jest równa kg⋅m2⋅s−1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆νCs.Tabela jednostek masy

Nazwa Symbol Przeliczniki
miligram mg 1 mg = 1,0 × 10-6 kg
gram g 1 g = 0,001 kg
dekagram dag 1 dag = 0,01 kg
kilogram kg 1 kg = 0,001 t
tona t 1 t = 1000 kg