Kalkulator tona

(t)(kg)

(dag)

(g)

Co to jest tona?

Tona jest jednostką masy, która jest używana w wielu krajach na całym świecie. Istnieją dwa główne rodzaje ton: tona metryczna i tona imperialna.

Tona metryczna (t), zdefiniowana w układzie jednostek SI, jest równa 1000 kilogramów (kg).

Tona imperialna (ang. ton), używana głównie w krajach anglojęzycznych, jest równa 2000 funtów (lb) lub 907,185 kg.

Warto zauważyć, że termin „tona” jest również używany w nieprecyzyjny sposób w odniesieniu do dużych ilości jakiejś substancji lub materiału, np. „tona złota” lub „tona zboża”. W tych przypadkach, wartość tony jest zwykle oparta na jednostce masy danego kraju.

Często zadawane pytania o tonę

  • 1 tona to 1000 kilogramów (kg). Można to zapisać jako:

    1 t = 1000 kg

  • 1T (tona) równa jest 100 000dag

  • 1T równa jest 1 000 000g

  • Mamy mile lądowe, morskie, polskie, pruskie, rzymskie.

Wzór: 1 tona = 1000 kg = 1 Mg

Jeśli chodzi o handel produktami rolnymi, zwykle stosuje się jednostkę zwaną „decytoną” czy też „kwintalem”.

Wzór decytona

1 decytona = 1dt = 0,1 t = 1 kwintal (1 q) = 100 kg

Rodzaje ton

W niektórych przypadkach zastosowanie znajduje również tona angielska, określana też mianem „tony waszyngtońskiej” lub „długiej tony”. Stosuje się ją w okrętownictwie, w celu pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim. Do określenia kilku klas okrętów stosuje się jednak tonę metryczną.

1 tona angielska = 20 cetnarów angielskich = 2240 funtów brytyjskich = 1016,05 kg

Czasem można też usłyszeć o krótkiej tonie, czyli inaczej: tonie amerykańskiej.

1 tona amerykańska = 2000 funtów brytyjskich = 907,18 kg

Tabela – tony na kg i dag

tona kilogram dekagram
1T 1000kg 100000dag
2T 2000kg 200000dag
3T 3000kg 300000dag
4T 4000kg 400000dag
5T 5000kg 500000dag
6T 6000kg 600000dag
7T 7000kg 700000dag
8T 8000kg 800000dag
9T 9000kg 900000dag
10T 10000kg 1000000dag
furlong

Przydatne kalkulatory: