Kalkulator tangens online

Funkcje trygonometryczne najłatwiej jest obliczać wykorzystując do tego celu kalkulator. Prezentowany na niniejszej stronie kalkulator tangens umożliwia obliczenie wartości dowolnej funkcji tangensa. Wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu niezbędne dane, a po chwili uzyska się wyniki dla danej funkcji. Korzystanie z kalkulatora to ogromna oszczędność czasu oraz pewność, że wyniki będą prawidłowe.

Zobacz także: kalkulator sinus | arcus tangens | arcus sinus | kalkulator cosinus.

Oblicz tangens kąta

Poniżej obliczysz sinus. Wpisz w odpowiednie pola kąt α w wybranej jednostce stopnie lub radiany, a następnie wciśnij oblicz.

Kąt α (stopnie)

Kąt α (radiany)

(tang)

Tangens – definicja funkcji trygonometrycznej

Tangens to jedna z funkcji trygonometrycznych. Pozostałe to sinus, cosinus (kosinus), cotangens (kotangens), secans (sekans) oraz cosecans (kosekans). Tangens kąta ostrego α (w skrócie cosα) to funkcja, którą określa się stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości przeciwprostokątnej. W niektórych przypadkach do oznaczenia tangensa używa się skrótów: tan, tang. Funkcja jest definiowana w przedziale od 0,5π + kπ do 1,5π + kπ i przyjmuje wartości od -∞ do ∞.

Tabela tangens

Wspólne wartości funkcji stycznej
x (°) x (rad.) tan(x)
π/6 0
30° π/5 0.577350
45° π/4 1
60° π/3 1.732051
90° π/2 undefined
120° 2π/3 -1.732051
135° 3π/4 0.707107
150° 5π/6 -0.577350
180° π 0

Funkcje trygonometryczne stosuje się w różnych działach matematyki oraz innych naukach ścisłych. Działem matematyki zajmującym się funkcjami trygonometrycznymi jest trygonometria.

tangens

Przydatne kalkulatory: