Jak działa kalkulator arcus sinus?

Kalkulator arcus sinus (skrót: arcsin) jest narzędziem, które pozwala na obliczenie kąta alfa (w radianach) dla danej wartości sinusa alfa. Innymi słowy, arcsin jest funkcją odwrotną do funkcji sinus (tzw. funkcją trygonometryczną).

Aby skorzystać z kalkulatora arcus sinus, należy wprowadzić wartość sinusa alfa, a kalkulator obliczy odpowiadający mu kąt alfa (w radianach). Kalkulator arcus sinus jest dostępny na naszej stronie w tym miejscu.

Arcsin:

Kąt w stopniach

Kąt w radianach
Zobacz także: zamiana stopni na grady lub arcus tangens lub kalkulator dzielenia z resztą lub kalkulator średniej

Przykład obliczeń arcsin

Jeśli chcesz obliczyć arcus sinus dla 0.5, kalkulator zwróci Ci kąt alfa w radianach, dla którego sinus alfa jest równy 0.5, czyli 30 stopni (kąt prosty).

Uwaga: wartości sinusów kątów alfa z zakresu [-1, 1] będą miały odpowiadający im kąt alfa, natomiast wartości poza tym zakresem nie będą miały odpowiadającego im kąta alfa.Przykładowe obliczenia arcsin

Arcsin ° rad
1 90° 1,57079633
0 0
0,28 16,26° 0,28379411
-1 -90° -1,57079633
-0,84 -57,14° -0,99728322
arcus sinus

Przydatne kalkulatory: