Kalkulator sinus

Kalkulator sinus online

Funkcje trygonometryczne warto obliczać wykorzystując do tego profesjonalny kalkulator. Prezentowany na niniejszej stronie kalkulator sinus pozwala wyliczyć zarówno sinus jak i pozostałe funkcje trygonometryczne. Wystarczy wpisać wartość kąta, dla której chce się przeprowadzić obliczenia, a system wyświetli wartości sinus odpowiadające danemu kątowi. Kalkulator funkcji trygonometrycznej sinus umożliwia obliczenie dowolnej funkcji sinusa.

Zobacz także: kalkulator tangens

Oblicz sinus kąta

Poniżej obliczysz sinus. Wpisz w odpowiednie pola kąt α w wybranej jednostce stopnie lub radiany, a następnie wciśnij oblicz.

Kąt α (stopnie)

Kąt α (radiany)

(sin)

Sinus – definicja funkcji

Sinus to jedna z funkcji trygonometrycznych. Pozostałe to cosinus (kosinus), tangens, cotangens (kotangens), secans (sekans), cosecans (kosekans). Funkcja sinus określona jest w trójkącie prostokątnym. Jest to stosunek przyprostokątnej przeciwległej i przeciwprostokątnej. Wykresem funkcji sinus jest sinusoida. Funkcja ta definiowana jest w przedziale od -∞ do ∞ oraz przyjmuje wartości od -1 do 1. Sinus to funkcja okresowa o okresie 2π.

Funkcje trygonometryczne stosowane są w różnych działach matematyki oraz innych naukach ścisłych. Dział matematyki, który bada te funkcje, to trygonometria.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Ocen: 13 / Średnia: 5,00 na 5)
Loading...