Kalkulator sinus online

Funkcje trygonometryczne warto obliczać wykorzystując do tego profesjonalny kalkulator. Prezentowany na niniejszej stronie kalkulator sinus pozwala wyliczyć zarówno sinus jak i pozostałe funkcje trygonometryczne. Wystarczy wpisać wartość kąta, dla której chce się przeprowadzić obliczenia, a system wyświetli wartości sinus odpowiadające danemu kątowi. Kalkulator funkcji trygonometrycznej sinus umożliwia obliczenie dowolnej funkcji sinusa.

Zobacz także: kalkulator tangens

Oblicz sinus kąta

Poniżej obliczysz sinus. Wpisz w odpowiednie pola kąt α w wybranej jednostce stopnie lub radiany, a następnie wciśnij oblicz.

Kąt α (stopnie)

Kąt α (radiany)

(sin)

Sinus – definicja funkcji

Sinus to jedna z funkcji trygonometrycznych. Pozostałe to cosinus (kosinus), tangens, cotangens (kotangens), secans (sekans), cosecans (kosekans), arcsin i arctan. Funkcja sinus określona jest w trójkącie prostokątnym. Jest to stosunek przyprostokątnej przeciwległej i przeciwprostokątnej. Wykresem funkcji sinus jest sinusoida. Funkcja ta definiowana jest w przedziale od -∞ do ∞ oraz przyjmuje wartości od -1 do 1. Sinus to funkcja okresowa o okresie 2π.

Funkcje trygonometryczne stosowane są w różnych działach matematyki oraz innych naukach ścisłych. Dział matematyki, który bada te funkcje, to trygonometria.

Jak obliczyć sinus kąta?

Aby obliczyć sinus kąta, można skorzystać z kilku metod:

  • Korzystając z tabel i wykresów: Można użyć tabel lub wykresów z wartościami funkcji sinus dla różnych kątów, aby znaleźć sinus danego kąta.
  • Korzystając z kalkulatora: Wiele kalkulatorów posiada funkcję sinus, którą można użyć, aby obliczyć sinus danego kąta.
  • Ręcznie: Można także użyć wzoru sin(x) = sin(x) w języku C++, Python, czy innym języku programowania.
  • Korzystając z równań trygonometrycznych: Można także użyć równań trygonometrycznych, takich jak sin(x) = (e^(ix) – e^(-ix))/(2i)
  • Korzystając z bibliotek matematycznych: Można skorzystać z bibliotek takich jak numpy, scipy, math dostępnych w języku Python, aby obliczyć sinus danego kąta.

Uwaga: Wartości kątów powinny być podane w radianach, a nie w stopniach. Jeśli kąt jest podany w stopniach, należy go przeliczyć na radiany (np. kąt 60 stopni = pi/3 radianów).

Przydatne kalkulatory: