Kalkulator cosinus online

Kalkulator cosinus pozwala na obliczenie cosinusa danego kąta. Samo narzędzie może być przydatne do wyliczenia różnych jednostek kąta, lub chociażby będzie pomocne w znalezieniu krzywej cosinus.

Zobacz także: kalkulator tangens lub kalkulator sinus lub kalkulator arcus sinus lub kalkulator arcus tangens

Oblicz cosinus kąta

Poniżej obliczysz cosinus. Wpisz w odpowiednie pola kąt α w wybranej jednostce stopnie lub radiany, a następnie wciśnij oblicz.

Kąt α (stopnie)

Kąt α (radiany)

(cos)

Co to jest cosinus?

Funkcje trygonometryczne są pewną elementarną częścią całej matematyki. Funkcje trygonometryczne odnoszą się bezpośrednio do trójkąta prostokątnego o dwóch bokach i jednej przeciwprostokątnej. Tak więc funkcję cosinus definiuje się jako długość sąsiedniego boku podzieloną przez długość przeciwprostokątnej. Warto również wspomnieć, że cosinus posiada swój wykres, zwany cosinusoidą. Posiada on również swoje twierdzenie, znane też jako twierdzenie Carnota. Mówi o tym, że w dowolnym trójkącie kwadrat jednego boku równa się sumie kwadratów dwóch pozostałych boków pomniejszonej o podwójny iloczyn tych boków i cosinusa zawartego między nimi.

Jak liczyć cosinus?

Aby obliczyć cosinusa, należy posiadać jakiś trójkąt prostokątny. Na początek załóżmy, że w takim trójkącie, jeden z kątów ostrych ma miarę α. Po wprowadzeniu nazwy stosunków długości boków tej figury cosinus kąta ostrego α będzie stosunkiem długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości przeciwprostokątnej. Aby ułatwić sobie życie, można w tym celu użyć kalkulatora, który z łatwością obliczy cosinusa za nas. Takie narzędzie posiada również bardzo często opcję narysowania wykresu danej funkcji. Jedyne co trzeba zrobić, to podać odpowiednie dane odnośnie do samego trójkąta prostokątnego, a kalkulator zrobi za nas całą resztę.

Przykładowe obliczenia cosinus

Kąt (w radianach) Cosinus
0 1
π/4 √(2)/2
π/3 1/2
π/2 0

Uwaga:

  • Tabela jest tylko przykładem i nie zawiera pełnej listy wartości dla wszystkich kątów.
  • Wartości kątów mogą być podane w radianach lub stopniach, w zależności od potrzeby i kontekstu.

Przydatne kalkulatory: