Co to są liczby rzymskie?

Liczby rzymskie to system liczbowy, w którym liczby są zapisywane za pomocą symboli pisma łacińskiego. Są one używane od starożytności w kulturze rzymskiej i są nadal używane w dzisiejszych czasach, choć nie tak powszechnie jak inne systemy liczbowe, takie jak system dziesiętny. W systemie rzymskim symbolami liczbowymi są: I (jeden), V (pięć), X (dziesięć), L (pięćdziesiąt), C (sto), D (500) i M (1000).

Konwersja liczb rzymskich

Wartość liczbowa:

Cyfra Rzymska:

Wynik:

Cyfra Rzymska:

Wartość liczbowa:

Przykłady cyfr rzymskich:

 • II to 2 (jeden plus jeden)
 • IV to 4 (pięć minus jeden)
 • IX to 9 (dziesięć minus jeden)
 • XL to 40 (pięćdziesiąt minus dziesięć)
 • CM to 900 (tysiąc minus sto)

Zobacz także: kalkulator procentowy lub kalkulator pole koła

Jak odczytać cyfry rzymskie?

Aby odczytać cyfry rzymskie, należy znać znaczenie poszczególnych symboli i zasady ich użycia. Oto kilka wskazówek:

 1. Symbol „I” oznacza jeden.
 2. Symbol „V” oznacza pięć.
 3. Symbol „X” oznacza dziesięć.
 4. Symbol „L” oznacza pięćdziesiąt.
 5. Symbol „C” oznacza sto.
 6. Symbol „D” oznacza 500.
 7. Symbol „M” oznacza 1000.

Aby odczytać liczbę rzymską, należy:

 1. Zacząć od lewej strony i czytać po jednym symbolu.
 2. Jeśli symbol jest mniejszy od następnego symbolu, to należy odjąć jego wartość od wartości następnego symbolu. Na przykład, jeśli mamy symbol „IV”, to należy odjąć jeden od pięciu, co daje nam 4.
 3. Jeśli symbol jest większy lub równy następnemu symbolowi, to należy dodać jego wartość do sumy. Na przykład, jeśli mamy symbol „VI”, to należy dodać pięć i jeden, co daje nam 6.

Przykład:

Aby odczytać liczbę rzymską „MCMXCIX”, należy:

 1. Zacząć od lewej strony i czytać po jednym symbolu: „M” to 1000, „C” to 100, „M” to 1000, „X” to 10, „C” to 100, „I” to 1, „X” to 10.
 2. Kolejny symbol jest mniejszy od poprzedniego, więc należy odjąć jego wartość: 1000 – 100 = 900, 10 – 1 = 9.
 3. Suma wszystkich symboli to: 1000 + 900 + 1000 + 10 + 100 + 10 + 9 = 2999.

Odczytana liczba rzymska to więc 2999.

Gdzie obecnie stosuje się liczby rzymskie?

Liczby rzymskie są nadal używane w dzisiejszych czasach, choć nie tak powszechnie jak inne systemy liczbowe. Są one często używane w różnych dziedzinach, takich jak:

 • Historia: Liczby rzymskie są często używane w historii do oznaczania dat i wydarzeń, na przykład: „Rzym został założony w roku 753 p.n.e.” (data ta jest zapisana w liczbach rzymskich jako „MDCCLIII”)
 • Architektura: Liczby rzymskie są często używane do oznaczania pięter w budynkach, na przykład: „Mieszkanie na piątym piętrze” (piąte piętro jest oznaczone liczbą rzymską „V”)
 • Oznaczenia rozmiarów: Liczby rzymskie są często używane do oznaczania rozmiarów ubrań i obuwia, na przykład: „Rozmiar butów: 43” (43 jest zapisane w liczbach rzymskich jako „XLIII”)

Tabela konwersji liczb rzymskich na wartość cyfrową

Symbol Wartość
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Przydatne kalkulatory: