Zastosowanie kalkulatora do zaokrąglania liczb

Kalkulator zaokrąglający liczby w górę lub w dół do dowolnego miejsca po przecinku. Wpisz liczbę, wpisz ilość miejsc po przecinku i wybierz metodę zaokrąglania.

Liczba:

Miejsce po przecinku:

Rodzaj zaokrąglenia:

Wynik:

Oczekiwanie na dane…

Zaokrąglanie liczb

Powiedzmy, że chcesz zaokrąglić liczbę 936.294. W zależności od tego, do której wartości miejsca zaokrąglisz, wynik końcowy będzie inny. Zaokrąglanie 936.294:

 • Zaokrąglenie do najbliższej setki to 900
 • Zaokrąglenie do najbliższej dziesiątki to 940
 • Zaokrąglenie do najbliższej jedynki to 936
 • Zaokrąglenie do najbliższej dziesiątki to 936.3
 • Zaokrąglenie do najbliższej setnej części wynosi 936.29

Zobacz także: kalkulator ułamków lub kalkulator silnia

Podstawowe zasady zaokrąglania

Kiedy „zaokrąglasz do najbliższego _____”, niezależnie od tego, co wpisujesz w puste miejsce, kroki są prawie zawsze takie same:

 • Określ, do jakiej wartości miejsca zaokrąglasz. Im mniejsza wartość miejsca, tym dokładniejszy będzie wynik końcowy
 • Spójrz na kolejną najmniejszą wartość miejsca, cyfrę na prawo od wartości miejsca, do którego zaokrąglasz. Na przykład, jeśli chcesz zaokrąglić do dziesięciu, spójrz na miejsce po jedynce.:
  • Jeśli cyfra na następnym miejscu jest mniejsza niż pięć (0, 1, 2, 3 lub 4), pozostawiasz cyfrę, którą chcesz zaokrąglić jako taką. Wszystkie cyfry po tej liczbie (w tym następna najmniejsza wartość miejsca, którą właśnie oglądałeś) stają się zerami lub kropkami, jeśli znajdują się po przecinku. Nazywa się to zaokrąglaniem w dół.
  • Jeśli następna najmniejsza wartość miejsca jest większa lub równa pięciu (5, 6, 7, 8 lub 9), zwiększasz wartość cyfry, którą zaokrąglasz o jeden (+1). Tak jak poprzednio, wszystkie pozostałe cyfry przed przecinkiem stają się zerami, a wszystkie po przecinku są opuszczane. Nazywa się to zaokrąglaniem w górę.

Zaokrąglanie wartości połówkowych

Zaokrąglaj wartości połówkowe od zera. Gdy cyfrą po prawej stronie jest 5, jest to wartość w połowie drogi pomiędzy zaokrągleniem w górę lub w dół. W poniższych przykładach zaokrąglamy do jedynki wartości pomiędzy 2 a 3, gdzie półmetek to 2,5. W tej metodzie, niezależnie od tego czy zaokrąglamy liczbę dodatnią czy ujemną, wartość bezwzględna wyników jest taka sama. Możesz zobaczyć tę symetrię wokół zera, porównując pozytywne i negatywne wyniki. Jeśli twoja liczba do zaokrąglenia jest ujemna, możesz zaokrąglić cyfry tak, jak przy zaokrąglaniu liczby dodatniej.

 • 2.4 zaokrąglamy w dół do 2
 • 2.48 zaokrąglamy w dół do 2
 • 2.5 zaokrąglamy w górę do 3
 • 2.52 zaokrąglamy w górę do 3
 • 2.6 zaokrąglamy w górę do 3
zaokrąglanie

Przydatne kalkulatory: