Co to jest promil?

W kontekście kierowców, promil (oznaczenie ‰) to jednostka używana do określenia zawartości alkoholu we krwi. Zazwyczaj jest to promil etanolu (alkoholu etylowego) we krwi osoby.

Wartość promila mówi nam, ile gramów czystego alkoholu jest zawarte w 1000 mililitrach krwi. Na przykład, jeśli ktoś ma 0,5 promila alkoholu we krwi, oznacza to, że w każdych 1000 mililitrach krwi znajduje się pół gram alkoholu.

W większości krajów, przekroczenie pewnej wartości promili alkoholu we krwi podczas prowadzenia pojazdu jest uznawane za przestępstwo lub wykroczenie. Dopuszczalne limity promili różnią się w zależności od przepisów prawa danego kraju, ale zazwyczaj są one niskie, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Przekroczenie dopuszczalnego limitu promili prowadzi zwykle do kar prawnych, w tym utraty prawa jazdy, grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności, w zależności od kraju i konkretnych okoliczności. Wiele krajów stosuje limity promili na poziomie 0,5 ‰ lub niższe dla kierujących pojazdami.


Zobacz także: promile na procenty oraz kalkulator procentowy i kalkulator zniżek

Konwersja: mg/l na promile [‰]

[mg/l]

(promile)

Szybka tabela – Promile na miligramy

mg/l mg/l mg/l mg/l
0,05 0,024 0,25 0,119 1,10 0,524 1,95 0,929
0,06 0,029 0,30 0,143 1,15 0,548 2,00 0,952
0,07 0,033 0,35 0,167 1,20 0,571 2,05 0,976
0,08 0,038 0,40 0,190 1,25 0,595 2,10 1,000
0,09 0,043 0,45 0,214 1,30 0,619 2,15 1,024
0,10 0,048 0,50 0,238 1,35 0,643 2,20 1,048
0,11 0,052 0,55 0,262 1,40 0,667 2,25 1,071
0,12 0,057 0,60 0,286 1,45 0,690 2,30 1,095
0,13 0,062 0,65 0,310 1,50 0,714 2,35 1,119
0,14 0,067 0,70 0,333 1,55 0,738 2,40 1,143
0,15 0,071 0,75 0,357 1,60 0,762 2,45 1,167
0,16 0,076 0,80 0,381 1,65 0,786 2,50 1,190
0,17 0,081 0,85 0,405 1,70 0,810 2,55 1,214
0,18 0,086 0,90 0,429 1,75 0,833 2,60 1,238
0,19 0,090 0,95 0,452 1,80 0,857 2,65 1,262
0,20 0,095 1,00 0,476 1,85 0,881 2,70 1,286
0,21 0,100 1,05 0,500 1,90 0,905 2,75 1,310

Różnica między mg/l a promilem

Zarówno miligramy na litr (mg/l) jak i promile (‰) są jednostkami używanymi do określenia stężenia substancji w płynach, takich jak alkohol we krwi. Różnią się jednak między sobą pod względem kontekstu i zastosowania:

  1. Mg/l (miligramy na litr): Jest to jednostka stosowana do określenia stężenia substancji w płynach, gdzie substancja jest rozpuszczona w litrze płynu. Na przykład, mg/l może być używane do określenia stężenia substancji chemicznych w wodzie pitnej, jakości powietrza, substancji odżywczych w glebie itp. W kontekście alkoholu we krwi, mg/l jest również używane do określenia ilości alkoholu w 1 litrze krwi.

  2. Promile (‰): Jest to jednostka stosowana głównie do określenia stężenia alkoholu we krwi. Promil oznacza ilość gramów alkoholu etylowego na 1000 mililitrów krwi. Jest to miara używana w kontekście bezpieczeństwa drogowego, aby określić stopień trzeźwości lub nietrzeźwości kierowcy. Przekroczenie dopuszczalnego limitu promili w wielu krajach jest uznawane za przestępstwo lub wykroczenie, prowadzące do kar prawnych.

Podsumowując, mg/l jest bardziej ogólną jednostką stosowaną do określania stężenia różnych substancji w płynach, podczas gdy promile jest specyficzną jednostką używaną głównie do określania stężenia alkoholu we krwi w kontekście bezpieczeństwa drogowego.

Czy osobisty alkomat jest wiarygodny?

Osobiste alkomaty, zwane też alkotestami, mogą być użytecznym narzędziem do określenia poziomu alkoholu we krwi w domowych warunkach lub na zewnątrz, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych czynności wymagających bycia trzeźwym. Jednakże, wiarygodność osobistych alkomatów może być ograniczona i zależy od kilku czynników:

  1. Kalibracja: Regularna kalibracja alkomatu jest niezbędna dla utrzymania jego dokładności. Bez właściwej kalibracji, wyniki mogą być fałszywe, co prowadzi do niewłaściwych decyzji.

  2. Jakość urządzenia: Istnieje wiele modeli alkomatów dostępnych na rynku o różnej jakości. Niektóre z nich mogą być dokładne i niezawodne, podczas gdy inne mogą być mniej precyzyjne.

  3. Czas pomiaru: Wyniki pomiaru alkoholowej trzeźwości mogą być wpływane przez czas, w jakim został spożyty alkohol. Alkomat może pokazywać wyższe wartości, jeśli pomiar jest wykonany bezpośrednio po spożyciu alkoholu, zanim alkohol miał czas na wchłonięcie się do krwi.

  4. Warunki pomiaru: Niektóre warunki, takie jak temperatura, wilgotność powietrza, obecność substancji drażniących w jamie ustnej (takich jak gumy do żucia) mogą wpływać na dokładność pomiaru alkomatu.

  5. Użytkowanie: Poprawne użytkowanie alkomatu, zgodnie z instrukcją producenta, jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do błędnych wyników.

W związku z powyższym, chociaż osobiste alkomaty mogą być użyteczne jako narzędzie wstępnego sprawdzenia poziomu alkoholu we krwi, nie powinny być one traktowane jako jedyny sposób oceny trzeźwości przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem innych czynności wymagających bycia trzeźwym. Warto również pamiętać, że jedynym pewnym sposobem sprawdzenia trzeźwości jest profesjonalne badanie przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę lub policyjny alkomat.

Przydatne kalkulatory: