Licznik:

Mianownik

Liczba miejsc po przecinku

Wynik:

Oczekiwanie na dane…


Jak zamienić ułamek dziesiętny na procent?

Aby przeliczyć ułamek na procent, można wykonać następujące działanie:

procent = ułamek * 100

Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć ułamek 0,25 na procenty, wykonujesz następujące działanie:

procent = 0,25 * 100 = 25%

Wynik to 25%. Tak więc ułamek 0,25 jest równy 25%.

Sprawdź nasz kalkulator ułamków, a może potrzebujesz skorzystać z zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne? W razie czego posiadamy także kalkulator ułamków dziesiętynych.

Jak zamienić ułamek zwykły na procent?

Aby zamienić ułamek zwykły na procent, należy pomnożyć go przez 100.

Przykładowo, aby zamienić ułamek 1/2 na procent, wynik 1/2 * 100 = 50% jest ułamkiem zwykłym zamienionym na procent.

Tabela ułamek na procent

Ułamek Procent
0.1 10%
1/8 12,5%
0.2 20%
1/5 20%
0.25 25%
1/4 25%
0.5 50%
1/2 50%
0.5 50%
0.75 75%
3/4 75%
0.8 80%
4/5 80%
0.9 90%
1 100%
furlong

Przydatne kalkulatory: