Podaj liczbę poniżej, aby uzyskać jej notację wykładniczą, notację wykładniczą E oraz notację dziesiętną.

Liczba:

Notacja wykładnicza:

Notacja wykładnicza (E):

Notacja Dziesiętna:


Notacja naukowa to sposób wyrażania liczb w formie, która sprawia, że zbyt małe lub zbyt duże liczby są wygodniejsze do pisania i wykonywania obliczeń. Jest ona powszechnie stosowana w matematyce, inżynierii i nauce, ponieważ może pomóc w uproszczeniu operacji arytmetycznych. W notacji naukowej liczby są zapisywane jako podstawa, b, zwana znacznikiem, pomnożona przez 10 podniesiona do wykładnika całkowitego, n, który jest określany jako rząd wielkości:

  • b × 10n

Notacja wykładnicza – tabela

Poniżej kilka przykładów liczb zapisanych w notacji dziesiętnej w porównaniu z notacją naukową:

Notacja dziesiętna Notacja wykładnicza
5 5 × 100
700 7 × 102
1,000,000 1 × 106
0.0004212 4.212 × 10-4
-5,000,000,000 -5 × 109

Przydatne kalkulatory: