Największy wspólny dzielnik (NWD) to największa liczba, która dzieli liczby bez reszty. NWD dwóch liczb znajduje się dzieląc je, a następnie wielokrotnie znajdując największą liczbę, która je dzieli. NWD liczb 12 i 24 wynosi 12, ponieważ 12 dzieli zarówno 12, jak i 24 bez reszty.

Liczby oddzielone przecinkami:

NWD – Największy Wspólny Dzielnik:

Aby obliczyć największy wspólny dzielnik wpisz w kalkulator liczby po przecinku, a następnie naciśnij Oblicz.

Zobacz także: kalkulator notacji wykładniczej lub kalkulator średniej

Przykłady NWD

Liczby Największy Wspólny Dzielnik
26, 39, 65 13
12, 24, 36 12
402, 201, 603 201
10, 50, 90, 30 10
15, 60, 95 5

Przydatne kalkulatory: