Co to jest najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)?

W matematyce najmniejsza wspólna wielokrotność, znana również jako najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch (lub więcej) liczb całkowitych a i b, jest najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą podzielną przez obie. Jest powszechnie oznaczany jako NWW(a, b).

Liczby oddzielone przecinkami:

NWW – Najmniejsza Wspólna Wielokrotność

Aby obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność wpisz w kalkulator liczby po przecinku, a następnie naciśnij Oblicz.

Zobacz także: kalkulator NWD lub kalkulator procentów

Jak obliczyć NWW

Pierwsza metoda – wielokrotności

Może zastosować jeden z najprostszych rozwiązań – wielokrotność. Aby znaleźć NWW za pomocą wielokrotności, wypisz wielokrotności liczb w tabeli, jak pokazano poniżej. Najmniejszą wspólną wielokrotnością jest pierwsza wspólna wielokrotność tych liczb.

Wielokrotność 12 12 24 26 48 60 72
Wielokrotność 16 16 32 48 64 80 96

Druga metoda faktoryzacji

Jednym z najłatwiejszych sposobów znalezienia NWW niektórych danych liczb całkowitych jest użycie rozkładu na czynniki pierwsze. Rozkład na czynniki pierwsze polega na rozbiciu każdej z porównywanych liczb na jej iloczyn liczb pierwszych. NWW jest następnie określany przez pomnożenie najwyższej potęgi każdej liczby pierwszej razem. Należy zauważyć, że obliczanie NWW w ten sposób, pomimo że jest łatwe to nadal jedynie ograniczone do mniejszych liczb. Zapoznaj się z poniższym przykładem, aby zobrazować sobie, jak używać rozkładu na czynniki pierwsze w celu określenia NWW:

  • NWW z liczb: (21, 14, 38)
  • 21 = 3 × 7
  • 14 = 2 × 7
  • 38 = 2 × 19
  • NWW: 3 × 7 × 2 × 19 = 798

Przykłady NWW

Liczby Najmniejsza Wspólna Wielokrotność
5, 10, 15 30
8, 10, 40 40
32, 16, 17 544
21, 7, 14 42
101, 201, 301, 401 2450351001

Przydatne kalkulatory: