Co to jest ROI?

ROI (Return on Investment) to miara efektywności inwestycji, która określa stosunek zysku do kosztów inwestycji. Jest to wskaźnik, który pomaga ocenić, czy inwestycja generuje zyski w porównaniu do poniesionych kosztów. ROI jest wyrażane jako procent i obliczane jest według następującej formuły:

ROI = (Zysk−Koszt)/Koszt × 100%

Gdzie:

  • Zysk to kwota uzyskana z inwestycji,
  • Koszt to kwota poniesionych wydatków na inwestycję.

ROI może być używane do porównywania różnych inwestycji i pomaga inwestorom podejmować decyzje inwestycyjne. Im wyższy jest ROI, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Jednakże, warto zauważyć, że ROI może być ograniczony, ponieważ nie uwzględnia czasu, ryzyka inwestycji i innych czynników.

Kalkulator ROI

Zysk (w PLN):

Koszt inwestycji (w PLN)

Zobacz także: kalkulator prowizji oraz kalkulator marży i kalkulator skali

Przykłady ROI

Kwota Inwestycji Przychody z Inwestycji Zwrot z Inwestycji (ROI)
1000 PLN 1500 PLN 50%
2000 PLN 3000 PLN 50%
5000 PLN 7500 PLN 50%
1 000 000 PLN 200 000 PLN -80%

Gdzie wykorzystuję się ROI?

ROI (Return on Investment) jest wskaźnikiem używanym głównie w dziedzinie finansów i zarządzania, aby ocenić efektywność inwestycji lub przedsięwzięcia. Jest wykorzystywany w różnych obszarach, takich jak:

  1. Biznes i inwestycje: W biznesie ROI pozwala ocenić opłacalność różnych projektów, inwestycji lub strategii marketingowej. Pomaga firmom podejmować decyzje dotyczące alokacji zasobów finansowych na podstawie oczekiwanych zwrotów z inwestycji.

  2. Marketing: W dziedzinie marketingu ROI jest wykorzystywany do mierzenia efektywności kampanii reklamowych, działań marketingowych i innych form promocji. Pozwala to firmom określić, które kampanie są najbardziej opłacalne i mają najwyższy zwrot z inwestycji.

  3. Zarządzanie projektami: W zarządzaniu projektami ROI pomaga ocenić efektywność i opłacalność realizacji konkretnego projektu. Dzięki temu menedżerowie projektów mogą monitorować postępy i podejmować odpowiednie działania korygujące, aby osiągnąć założone cele biznesowe.

  4. Finanse osobiste: W dziedzinie finansów osobistych ROI pomaga osobom ocenić opłacalność różnych form inwestycji, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości czy fundusze inwestycyjne. Pomaga to podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i osiągać lepsze wyniki finansowe.

ROI jest wskaźnikiem uniwersalnym i może być stosowany w różnych kontekstach, gdzie istnieje potrzeba oceny opłacalności inwestycji lub przedsięwzięć.

kalkulator prowizji

Przydatne kalkulatory: