Czym jest kalkulator skali w matematyce?

W matematyce kalkulator skali to narzędzie, które pomaga przekształcać jednostki miary z jednej skali na inną. Jest to szczególnie przydatne w przypadku map, planów, rysunków technicznych czy modeli, gdzie przedstawienie rzeczywistych odległości na mniejszej przestrzeni wymaga odpowiedniego przeskalowania.

Kalkulator skali jest wykorzystywany do przeliczania stosunku odległości na mapie do rzeczywistych odległości na powierzchni ziemi. Skala jest zazwyczaj wyrażana jako ułamek, gdzie wartość mianownika to jednostkowa długość na mapie, a wartość licznika to odpowiadająca jej rzeczywista odległość na terenie.

Przelicznik skali

Długość rzeczywista:

Długość w skali:

Zobacz także: kalkulator proporcji oraz kalkulator marży i kalkulator drewna

Przykład wykorzystania kalkulatora skali

Na przykład, jeśli mamy mapę, na której 1 cm odpowiada 1 kilometrowi w rzeczywistości, skala mapy wynosiłaby 1:100,000 (1 cm na mapie to 100,000 cm w rzeczywistości, co daje 1 km).

Kalkulator skali matematycznej może działać w obie strony. Można go użyć, aby określić, jaką długość na mapie reprezentuje określona odległość w rzeczywistości lub odwrotnie – jaką rzeczywistą odległość reprezentuje określona długość na mapie.

Wzór na obliczanie skali (w formie ułamkowej) to:

Skala = Długość na mapie / Rzeczywista długość


Przy użyciu kalkulatora skali w matematyce, możemy dokładnie przeliczyć odległości i rozmiary między punktami na mapie a rzeczywistym terenie, co jest istotne w wielu dziedzinach, takich jak geografia, urbanistyka, czy architektura.

Tabela z przykładowym wykorzystaniem skali

Oto tabela z przykładami wykorzystania skali:

Przykład Długość na Mapie Rzeczywista Długość Skala
Plan domu 5 cm 10 metrów 1:200
Mapa miasta 2 cm 1 kilometr 1:50000
Rysunek techniczny 8 mm 2 centymetry 1:0.25
Mapa turystyczna 3.5 cm 5 kilometrów 1:142857
Model architektoniczny 10 cm 25 metrów 1:250

W powyższej tabeli, dla każdego przykładu podano długość na mapie, rzeczywistą długość odpowiadającą tej długości na mapie oraz obliczoną skalę.

Skala jest wyrażana jako stosunek długości na mapie do rzeczywistej długości. Na przykład, jeśli mamy plan domu, gdzie 5 cm na planie odpowiada 10 metrom w rzeczywistości, skala tego planu wynosi 1:200. Oznacza to, że jednostka na mapie jest 200 razy mniejsza niż w rzeczywistości.

Przydatne kalkulatory: