Kalkulator objętości drewna – gdzie wykorzystać?

Kalkulator objętości drewna może być wykorzystany w różnych branżach i dziedzinach, w których ważne jest określenie ilości drewna na podstawie jego wymiarów i gatunku.

Przelicznik drewna

Długość drzewa (metry):

Szerokość drzewa (metry):

Grubość drzewa (metry):

Cena (opcjonalnie):

Zobacz także: kalkulator styropianu oraz kalkulator stali

drzewoOto kilka przykładów zastosowania kalkulatora objętości drewna.

 • Przemysł drzewny – w przemyśle drzewnym kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna na podstawie jego wymiarów i gatunku, co pozwala na dokładne oszacowanie kosztów i zysków związanych z handlem drewnem.
 • Leśnictwo – w leśnictwie kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna, które zostanie zwożone z lasu po wycince drzew. Pozwala to na dokładne oszacowanie ilości drewna, które będzie dostępne do sprzedaży.
 • Architektura krajobrazu – w architekturze krajobrazu kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do budowy mebli ogrodowych, altan, schodów czy mostków.
 • Budownictwo – w budownictwie kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do budowy elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, krokwie czy słupy.
 • Rzemiosło – w rzemiośle kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do produkcji rzeźb, mebli czy ozdób.
Jaki jest wzór na objętość drewna w m3?

Wzór na objętość drewna w metrach sześciennych (m³) zależy od kształtu i wymiarów drewna.

Oto wzory na objętość drewna w m³ dla najczęściej spotykanych kształtów drewna:

 1. Słupek:
  Objętość = (π * promień² * wysokość)
 2. Prostopadłościan:
  Objętość = długość * szerokość * wysokość
 3. Kłoda:
  Objętość = (π * długość * średnica²)
 4. Deska:
  Objętość = długość * szerokość * grubość

Gdzie:

 • π – stała matematyczna, przyjmowana zazwyczaj jako 3,14
 • promień – połowa średnicy słupa
 • wysokość – wysokość słupa
 • długość – długość kłody lub deski
 • średnica – średnica kłody
 • szerokość – szerokość prostopadłościanu lub deski
 • grubość – grubość deski

Wartości te podaje się w metrach.

Kubik – co to jest?

Kubik (skrót: m³) to jednostka miary objętości stosowana w systemie metrycznym. Kubik oznacza objętość sześcianu o boku równym 1 metrowi, czyli 1 m³ to objętość sześcianu o boku 1 metra.

Jednostka ta jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach, w których ważne jest określenie objętości substancji, takich jak w przemyśle drzewnym (do określania objętości drewna), w przemyśle budowlanym (do określania objętości materiałów budowlanych, np. betonu czy piasku) oraz w chemii i fizyce (do określania objętości substancji).

Kubik jest jednostką stosowaną do mierzenia dużych objętości, np. w przypadku ilości wody w zbiorniku – 1m3 mauzera, objętości wnętrza budynku czy ilości towarów przewożonych w kontenerze.

drzewo

Przydatne kalkulatory: