Kalkulator objętości drewna – gdzie wykorzystać?

Kalkulator objętości drewna może być wykorzystany w różnych branżach i dziedzinach, w których ważne jest określenie ilości drewna na podstawie jego wymiarów i gatunku.

Przelicznik drewna

Długość drzewa (metry):

Szerokość drzewa (metry):

Grubość drzewa (metry):

Cena (opcjonalnie):

Zobacz także: kalkulator styropianu oraz kalkulator stali

Jak obliczyć m3 drewna?

Aby obliczyć objętość drewna w metrach sześciennych (m³), należy wykorzystać odpowiednie wymiary drewna i zastosować prostą formułę matematyczną. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Zbierz wymiary drewna:

  • Zmierz długość (L), szerokość (W) i wysokość (H) kawałka drewna. Upewnij się, że wszystkie wymiary są wyrażone w tych samych jednostkach miary (np. centymetrach, metrach).
 2. Przekształć jednostki na metry:

  • Jeśli wymiary są wyrażone w innych jednostkach niż metry, przekształć je na metry. Na przykład, jeśli wymiary są w centymetrach, podziel każdy wymiar przez 100, aby uzyskać wartość w metrach.
 3. Oblicz objętość:

  • Aby obliczyć objętość (V) drewna, pomnóż długość (L) przez szerokość (W) przez wysokość (H). Formuła będzie wyglądać następująco: V = L * W * H
 4. Uzyskaj wynik w metrach sześciennych:

  • Wynik będzie wyrażony w metrach sześciennych (m³), co oznacza objętość drewna.

Przykład: Jeśli mamy kawałek drewna o wymiarach:

 • Długość (L) = 2 metry
 • Szerokość (W) = 0.5 metra
 • Wysokość (H) = 0.3 metra

Obliczmy objętość: V = 2 * 0.5 * 0.3 V = 0.3 m³

Dlatego objętość tego kawałka drewna wynosi 0.3 metra sześciennego.

drzewoOto kilka przykładów zastosowania kalkulatora objętości drewna.

 • Przemysł drzewny – w przemyśle drzewnym kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna na podstawie jego wymiarów i gatunku, co pozwala na dokładne oszacowanie kosztów i zysków związanych z handlem drewnem.
 • Leśnictwo – w leśnictwie kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna, które zostanie zwożone z lasu po wycince drzew. Pozwala to na dokładne oszacowanie ilości drewna, które będzie dostępne do sprzedaży.
 • Architektura krajobrazu – w architekturze krajobrazu kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do budowy mebli ogrodowych, altan, schodów czy mostków.
 • Budownictwo – w budownictwie kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do budowy elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, krokwie czy słupy.
 • Rzemiosło – w rzemiośle kalkulator objętości drewna może być wykorzystywany do określania ilości drewna potrzebnego do produkcji rzeźb, mebli czy ozdób.
Jaki jest wzór na objętość drewna w m3?

Wzór na objętość drewna w metrach sześciennych (m³) zależy od kształtu i wymiarów drewna.

Oto wzory na objętość drewna w m³ dla najczęściej spotykanych kształtów drewna:

 1. Słupek:
  Objętość = (π * promień² * wysokość)
 2. Prostopadłościan:
  Objętość = długość * szerokość * wysokość
 3. Kłoda:
  Objętość = (π * długość * średnica²)
 4. Deska:
  Objętość = długość * szerokość * grubość

Gdzie:

 • π – stała matematyczna, przyjmowana zazwyczaj jako 3,14
 • promień – połowa średnicy słupa
 • wysokość – wysokość słupa
 • długość – długość kłody lub deski
 • średnica – średnica kłody
 • szerokość – szerokość prostopadłościanu lub deski
 • grubość – grubość deski

Wartości te podaje się w metrach.

Kubik – co to jest?

Kubik (skrót: m³) to jednostka miary objętości stosowana w systemie metrycznym. Kubik oznacza objętość sześcianu o boku równym 1 metrowi, czyli 1 m³ to objętość sześcianu o boku 1 metra.

Jednostka ta jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach, w których ważne jest określenie objętości substancji, takich jak w przemyśle drzewnym (do określania objętości drewna), w przemyśle budowlanym (do określania objętości materiałów budowlanych, np. betonu czy piasku) oraz w chemii i fizyce (do określania objętości substancji).

Kubik jest jednostką stosowaną do mierzenia dużych objętości, np. w przypadku ilości wody w zbiorniku – 1m3 mauzera, objętości wnętrza budynku czy ilości towarów przewożonych w kontenerze.

drzewo

Przydatne kalkulatory: