Mediana – co to jest?

Mediana liczb to średnia arytmetyczna dwóch liczb położonych pośrodku ciągu liczb uporządkowanych rosnąco lub malejąco. Jeśli ciąg liczb ma nieparzystą długość, to mediana wynosi liczba położona w samym środku ciągu. Jeśli ciąg ma parzystą długość, to medianą jest średnia arytmetyczna dwóch liczb położonych pośrodku ciągu.

Przykład – ciąg parzysty:

Ciąg liczb: 2, 4, 6, 7, 8, 10

Mediana ciągu to (6 + 7) / 2 = 6.5 (średnia arytmetyczna dwóch liczb położonych pośrodku ciągu).

Przykład – ciąg nieparzysty:

Ciąg liczb: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Mediana ciągu to 7 (liczba położona w samym środku ciągu).

Podaj wartości oddzielone przecinkami:

Wynik:

Mediana:

Średnia Arytmetyczna:

Suma podanych wartości:

Najmniejsza liczba:

Największa liczba:

Posortowane liczby:Jak obliczyć medianę z podanych liczb?

Obliczanie mediany z podanych liczb, należy zacząć od:

  • Uporządkowania ciągu liczb rosnąco lub malejąco.
  • Sprawdzenia, czy ciąg ma parzystą długość czy nieparzystą.
    • Jeśli ciąg ma nieparzystą długość, to mediana wynosi liczba położona w samym środku ciągu.
    • Jeśli ciąg ma parzystą długość, to medianą jest średnia arytmetyczna dwóch liczb położonych pośrodku ciągu.

Przykład obliczeń mediany – nieparzysta długość

Chcemy obliczyć medianę z liczb: 5, 1, 10, 8, 7

Uporządkowujemy ciąg liczb rosnąco: 1, 5, 7, 8, 10

Ciąg ma nieparzystą długość, więc mediana wynosi liczba położona w samym środku ciągu, czyli 7.

Przykład obliczeń mediany – parzysta długość

Chcemy obliczyć medianę z liczb: 4, 6, 2, 10, 8, 7

Uporządkowujemy ciąg liczb rosnąco: 2, 4, 6, 7, 8, 10

Ciąg ma parzystą długość, więc mediana to średnia arytmetyczna dwóch liczb położonych pośrodku ciągu, czyli (6 + 7) / 2 = 6,5.

Zobacz także: przekątna prostokąta kalkulator lub odchylenie standardowe kalkulator lub kalkulator średniej

Przydatne kalkulatory: