Co to jest walec?

Walec to jeden z podstawowych brył geometrycznych. Jest to przedmiot o kształcie cylindra, czyli jednolitego trójkąta foremnego, który jest skonstruowany przez przemieszczenie okręgu po linii prostej. Walec ma dwa powierzchnie boczne, które są okręgami i jedną powierzchnię cylindryczną. W rzeczywistości walce często są używane do opakowań i innych celów praktycznych. W matematyce, walce są często używane do badania własności brył geometrycznych i ich właściwości matematycznych.

Kalkulator objętości walca

Promień podstawy (r):

Wysokość (h):

Objętość walca

Tutaj możesz przeliczyć jednostki sześcienne: centymetr sześcienny (cm3), decymetr sześcienny (dm3) oraz kilometr sześcienny (km3), litr (l), mililitr (ml), hektolitr (hl)

Wzór na objętość walca

Objętość walca można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

V = π * r^2 * h

gdzie:

 • V jest objętością walca
 • π jest liczbą Pi, którą można przyjąć jako 3,14
 • r jest promieniem podstawy walca
 • h jest wysokością walca

W ten sposób, aby obliczyć objętość walca, należy pomnożyć pi razy kwadrat promienia podstawy walca, a następnie pomnożyć wynik przez wysokość walca.

Przykłady obliczeń na objętość walca

 • Obliczenie objętości walca o promieniu podstawy r = 4 cm i wysokości h = 10 cm:
  V = π * r^2 * h = π * 4^2 * 10 = π * 16 * 10 = 160π cm^3

 • Obliczenie objętości walca o promieniu podstawy r = 3 m i wysokości h = 5 m:
  V = π * r^2 * h = π * 3^2 * 5 = π * 9 * 5 = 45π m^3

 • Obliczenie objętości walca o promieniu podstawy r = 2,5 in i wysokości h = 8 in:
  V = π * r^2 * h = π * 2,5^2 * 8 = π * 6,25 * 8 = 50π in^3

 • Obliczenie objętości walca o promieniu podstawy r = 1 ft i wysokości h = 6 ft:
  V = π * r^2 * h = π * 1^2 * 6 = π * 1 * 6 = 6π ft^3

 • Obliczenie objętości walca o promieniu podstawy r = 5 cm i wysokości h = 12 cm:
  V = π * r^2 * h = π * 5^2 * 12 = π * 25 * 12 = 300π cm^3

furlong

Przydatne kalkulatory: