Czym są symbole stopni?

Symbole stopni są znakami graficznymi używanymi do reprezentowania różnych jednostek miary kąta, takich jak stopnie (°), minuty (’) i sekundy („).

Kliknij aby skopiować symbole:

 1. Stopnie (°):

  • Symbol stopnia (°) reprezentuje podstawową jednostkę miary kąta, czyli stopnie. Jest to najczęściej używana jednostka do mierzenia kątów w geometrii, nawigacji, astronomii i innych dziedzinach.
 2. Minuty (’):

  • Minuty (’) to jednostka podziału stopnia. Każdy stopień dzieli się na 60 minut, przy czym każda minuta jest równa 1/60 stopnia. Minuty są często używane do precyzyjnego określania kątów, szczególnie w nawigacji morskiej i lotniczej.
 3. Sekundy (”):

  • Sekundy (”) są kolejną jednostką podziału stopnia. Każda minuta dzieli się na 60 sekund, przy czym każda sekunda jest równa 1/3600 stopnia. Sekundy są używane do jeszcze bardziej precyzyjnego określania kątów, szczególnie w astronomii i geodezji.

Symbole te są używane w zapisie kątów w różnych kontekstach, na przykład:

 • 45° oznacza 45 stopni,
 • 30′ oznacza 30 minut (1/2 stopnia),
 • 15″ oznacza 15 sekund (1/240 stopnia).

Dzięki wykorzystaniu symboli stopni, minuty i sekundy możliwe jest precyzyjne określanie kątów w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Jak wpisać symbol stopnia za pomocą skrótów klawiaturowych Alt i kodów HTML?

Symbol Opis Kod ALT Kod HTML
° Symbol stopni ALT
+
248
°
Symbol stopni Celsjusza

ALT
+
8451

℃
Symbol stopni Fahrenheita

ALT
+
8457

℉

Przydatne kalkulatory: