Czym są systemy liczbowe?

Systemy liczbowe to sposób reprezentowania liczb w formie cyfrowej. Istnieje wiele różnych systemów liczbowych, z których najbardziej znane to system dziesiętny, binarny, ósemkowy i szesnastkowy.

  • System dziesiętny to system, w którym liczby są reprezentowane przez 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Jest to najbardziej powszechny system liczbowy w użyciu w codziennym życiu.
  • System binarny to system, w którym liczby są reprezentowane przez tylko 2 cyfry: 0 i 1. Jest to bardzo ważny system liczbowy dla komputerów, ponieważ komputery przetwarzają informacje w formie binarnej. Skorzystaj z kalkulatora binarnego.
  • System ósemkowy to system, w którym liczby są reprezentowane przez 8 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Jest to system liczbowy często używany w programowaniu komputerów.
  • System szesnastkowy to system, w którym liczby są reprezentowane przez 16 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E i F. Jest to system liczbowy często używany w programowaniu komputerów, a także w kodowaniu kolorów w kodzie HTML. Sprawdź nasz kalkulator szesnastkowy.

Konwerter systemów liczbowych

System dziesiętny (DEC): [0-9]

System dwójkowy (BIN): [0-1]

System ósemkowy (OCT): [0-7]

System szesnastkowy (HEX): [0-9] i [A-F]

Do czego są wykorzystywane systemy liczbowe?

Systemy liczbowe są wykorzystywane do reprezentowania liczb w różnych dziedzinach nauki i technologii. Oto kilka przykładów:

  1. Komputery: W komputerach wszystkie dane i operacje są reprezentowane i przetwarzane w systemie binarnym.
  2. Programowanie: Wiele języków programowania używa systemów liczbowych, takich jak ósemkowy i szesnastkowy, do reprezentowania wartości binarnych i szesnastkowych w kodzie źródłowym.
  3. Matematyka: Systemy liczbowe są wykorzystywane w matematyce do reprezentowania liczb i do obliczania różnych wartości.
  4. Inżynieria: Systemy liczbowe są wykorzystywane w inżynierii, na przykład w elektronice i elektrotechnice, do reprezentowania wartości napięcia, natężenia i innych wielkości fizycznych.
  5. Kodowanie i dekodowanie danych: Systemy liczbowe są wykorzystywane w kodowaniu i dekodowaniu danych, takich jak kodowanie i dekodowanie kodów kreskowych i kodów QR.

Tabela konwersji systemów liczbowych

System dziesiętny System dwójkowy System ósemkowy System szesnastkowy
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 6 6
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
furlong

Przydatne kalkulatory: