Co to jest system szesnastkowy?

System szesnastkowy (również zwany systemem heksadecymalnym) to system liczbowy, w którym liczby są zapisywane przy użyciu szesnastu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

System szesnastkowy jest często używany w komputerach i elektronice, ponieważ pozwala na zapisanie większej liczby informacji w mniejszej liczbie znaków niż system dziesiętny. W szesnastkowym systemie liczbowym, jedno miejsce (pozycja) odpowiada 4 bitom w systemie dziesiętnym.

Przykład: liczba binarna 1111 (15 w systemie dziesiętnym) może być zapisana jako F w systemie szesnastkowym.

Wartości liczb w systemie szesnastkowym są zwykle oznaczane przedrostkiem „0x”, na przykład 0xFF oznacza liczbę 255 w systemie dziesiętnym.

Szesnastkowy na dziesiętny

Wartość heksadecymalna:

Wartość dziesiętna:


Dziesiętny na szesnastkowy

Wartość dziesiętna:

Wartość heksadecymalna:
Zobacz także: kalkulator binarny lub arcus tangens lub kalkulator dzielenia z resztą lub kalkulator średniej

Przykładowe zastosowanie systemu szesnastkowego

Kolory w systemie szesnastkowym

Jednym z przykładów zastosowania systemu szesnastkowego jest reprezentacja kolorów w komputerach i elektronice. W komputerach i urządzeniach elektronicznych kolory są zwykle reprezentowane przy użyciu trzech kanałów: czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB), każdy z tych kanałów jest określony przez 8-bitową liczbę (0-255) reprezentującą jasność danego koloru. W systemie szesnastkowym można zapisać te liczby jako dwie cyfry szesnastkowe.
Poniżej znajdują się przykłady kolorów reprezentowanych przy użyciu systemu szesnastkowego:

  • Czarny: #000000
  • Biały: #FFFFFF
  • Czerwony: #FF0000
  • Zielony: #00FF00
  • Niebieski: #0000FF
  • Żółty: #FFFF00
  • Fioletowy: #800080
  • Szary: #808080

Uwaga: Kolory reprezentowane przy użyciu systemu szesnastkowego są zapisane jako ciąg szesnastu cyfr, zaczynający się od znaku #. Cyfry te reprezentują jasności kanałów RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego) koloru.

Komunikacja sieciowa – adresy IP

Innym przykładem jest zastosowanie systemu szesnastkowego w komunikacji sieciowej. Adresy IP w sieciach komputerowych są zwykle reprezentowane przy użyciu liczb dziesiętnych, jednak w systemie szesnastkowym, można zapisać te adresy jako ciąg cyfr szesnastkowych, co ułatwia interpretację i zarządzanie adresami IP.

Programowanie – liczby

W programowaniu, system szesnastkowy jest często używany do zapisywania liczb całkowitych w postaci szesnastkowej, co ułatwia pracę z bitami i bajtami danych.

W elektronice, system szesnastkowy jest często używany w przypadku opisu rezystorów, kondensatorów, czy też elementów półprzewodnikowych, które posiadają oznaczenia kodowe.

Jest to tylko kilka przykładów zastosowania systemu szesnastkowego, ale istnieje wiele innych dziedzin, w których można go zastosować.Przykładowa zamiana: szesnastkowa na dziesiętną

Wartość heksadecymalna Wartość dziesiętna
1 1
A 10
B 10
10 16
20 32
24 36
50 80
70 112
80 128
90 144
100 256
3E8 1000

Przydatne kalkulatory: