Jak działa kalkulator modulo?

Kalkulator modulo to narzędzie, które wykonuje operację modulo, czyli resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą. Na przykład, wynik 7 % 3 (7 modulo 3) będzie równy 1, ponieważ 7 dzielone przez 3 to 2 z resztą 1. Możesz używać kalkulatora modulo, aby wykonać tę operację z dowolnymi dwoma liczbami.

Aby obliczyć modulo podaj w kalkulatorze dwie liczby:

mod

Wynik:

Jak to obliczyliśmy?
Zobacz także: kalkulator liczb rzymskich lub kalkulator mediana

Co to jest modulo?

Modulo (symbol %) to operator matematyczny, który zwraca resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą. W matematyce, oznacza to, że operacja 12 % 5 zwróci wartość 2, ponieważ 12 dzielone przez 5 to 10 z resztą 2. Modulo jest często używane w programowaniu, aby sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez inną liczbę (jeśli reszta jest równa 0), lub do pobierania tylko części dziesiętnej liczby.

Zastosowanie modulo, czyli reszty z dzielenia

Modulo jest często używane w programowaniu do różnych celów, takich jak:

  • Sprawdzanie podzielności: Modulo jest często używane do sprawdzania, czy jedna liczba jest podzielna przez inną. Jeśli reszta z dzielenia jest równa 0, oznacza to, że liczba jest podzielna przez drugą liczbę.
  • Pobieranie części dziesiętnej: Modulo jest często używane do pobierania tylko części dziesiętnej liczby. Na przykład, dzielenie liczby przez 100 i pobieranie reszty z dzielenia pozwala na pobranie tylko części dziesiętnej liczby.
  • Pętle w programowaniu: Modulo jest często używane w pętlach, takich jak pętle for (PHP, C++, JavaScript), do określenia liczby powtórzeń.
  • Tworzenie cyklicznych sekwencji: Modulo jest często używane do tworzenia cyklicznych sekwencji, takich jak sekwencja kolorów czy dni tygodnia.
  • Hashowanie danych: Modulo jest często używane do hashowania danych, polegającego na przypisaniu danym klucza (hasza), który jest pochodną danych wejściowych.
Przykłady działań modulo:

Liczba Obliczenia Wynik
4 mod 3 4 = (3 * 1) + 1 1
20 mod 3 20 = (3 * 6) + 2 2
100 mod 12 100 = (12 * 8) + 4 4
75 mod 16 75 = (16 * 4) + 11 11
19 mod 4 19 = (4 * 4) + 3 3

Przydatne kalkulatory: